Zahtjevi za isplatu potpore za podmjeru 17.1. “Osiguranje usjeva, životinja i biljaka” zaprimaju do 31. prosinca 2020. godine do 12:00 sati.

poplava 153345

Podsjećamo sve dosadašnje i buduće korisnike da se Zahtjevi za isplatu potpore za podmjeru 17.1. “Osiguranje usjeva, životinja i biljaka” zaprimaju do 31. prosinca 2020. godine do 12:00 sati.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika.

Intenzitet potpore iznosi do 70% prihvatljive premije osiguranja, a ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 100.000.000,00 kn. Maksimalan iznos godišnje potpore po korisniku je 75.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Zahtjev za isplatu potpore se popunjava i podnosi u AGRONET-u u modulu Ruralni razvoj. Potrebno je donijeti policu osiguranja i potvrdu osiguranja da je plaćeno minimalno 30% premije.