Održana 29. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača na kojoj je donesen proračun Općine Pitomača za 2021. godinu

Naslovna

Pod predsjedanjem predsjednika Općinskog vijeća Općine Pitomača, Rikarda Bakana, u utorak 15. prosinca ove godine, u prostorijama Doma kulture u Pitomači, uz pridržavanje propisanih epidemioloških mjera, održana je 29. sjednica Općinskog vijeća, na kojoj su prisutni vijećnici najprije usvojili predložene II. Izmjene i dopune općinskog proračuna i popratnih akata, a zatim i II. Izmjene i dopune financijskih planova općinskih proračunskih korisnika (Dječji vrtić Potočnica, Knjižnica i čitaonica Pitomača, Centar za kulturu Drago Britvić) za ovu godinu. Usvojenim izmjenama općinski je proračun smanjen za 9,008 milijuna kuna, što ga dovodi do iznosa od 34,181 milijuna kuna na strani prihoda i primitaka odnosno do 35.503.283,77 kuna na strani rashoda i izdataka. Razlozi za ovako veliko smanjenje vezani su uz dva započeta kapitalna općinska projekta (izgradnja Društvenog doma u Starogradačkom Marofu odnosno izgradnja Centra za posjetitelje Križnica), za koje u tekućoj godini općini neće biti izvršeni povrati utrošenih sredstava.

Nakon toga Općinski su vijećnici prihvatili i prijedlog proračuna Općine Pitomača za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu, zajedno sa pripadajućim programima utroška sredstava, kao i prijedloge financijskih planova općinskih proračunskih korisnika. Prema predloženom, prihodi i primici proračuna Općine Pitomača, kao i rashodi i izdaci za 2021. godinu planiraju se u iznosu od 59,735 milijuna kuna, projekcijom za 2022. godinu smanjuju se na 47,038 milijuna kuna, a projekcijom za 2023. godinu na 31,453 milijuna kuna. Ovoliko visok proračun za 2021., a znatno manji za 2023. godinu, posljedica je činjenice da za 2021. godinu Općina Pitomača raspolaže točnijim informacijama o započetim, ugovorenim i odobrenim projektima i njihovim vrijednostima (Centar za posjetitelje Križnica, Igraonica sreće, Vrijedne ruke pomoći, Poučno edukativna pješačka staza Banov Brod, EAGLE, Sanacija i zatvaranje odlagališta otpada Klisa…), dok za razdoblje 2022., a naročito 2023. godine, tim informacijama ne raspolaže te su na određenim pozicijama proračuna planirana isključivo inicijalna sredstva potrebna za nominaciju potencijalnih projekata, na osnovu dosadašnjeg iskustva.

 

Foto: I. Bedeković

IMG 2670 IMG 2681

IMG 2696

IMG 2690