Otvoren je trajni javni poziv za financiranje unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Pozivom će se financirati projekti koji će poticati inovativan pristup u osiguranju produljenog radnog vremena vrtića s ciljem veće dostupnosti, priuštivosti i obuhvaćenosti djece  programima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Dječjim vrtićima, omogućit će se i razvoj posebnih programa te jačanje kapaciteta odgojitelja/ica, stručnih suradnika i stručnih radnika (logopeda) s ciljem unaprjeđenja usluga kroz edukacije usmjerene na jačanje stručnih kompetencija te edukacije kuhara/ica o zdravoj prehrani.

Ukupna financijska sredstva u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 300.000.000,00 kn. Stopa sufinanciranja iznosi 100% ukupnih prihvatljivih troškova.

Iznos potpore po pojedinom projektu iznosi od 500.000,00 kn do najviše 6.000.000,00 kn.

Prihvatljivi prijavitelji:
• dječji vrtić;
• jedinica lokalne samouprave.

Prihvatljive aktivnosti:
– pružanje usluge produljenog radnog vremena vrtića
– razvoj posebnih programa
– jačanje kapaciteta odgojitelja/ica, stručnih suradnika (pedagoga, psihologa i stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila) i stručnih radnika (logopeda) u predškolskim ustanovama, te edukacije kuhara/ica o zdravoj prehrani.

Poziv se financira u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., Prioritetne osi 2 „Socijalno uključivanje“, Investicijskog prioriteta 9.iv „Poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge od općeg interesa“, Specifičnog cilja 9.iv.2 „Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije“.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga počinje teći od 18.1.2021. godine u 9:00 sati.

Više informacija o samom Pozivu možete vidjeti ovdje.