Aglomeracija – GRABROVNICA, OTROVANEC, PITOMAČA

Radovi na iskolčenju trase i šlicanju su započeli i u Grabrovnici, dok je u Dinjevcu, osim tlačnog cjevovoda koji je postavljen u duljini od 1800 metara, započelo postavljanje gravitacijskih cjevovoda. U Pitomači se izvode radovi u ulici Đure Basaričeka, Antuna Mihanovića, a iskolčena je trasa u ulici Vladimira Nazora. U Otrovancu je postavljeno više od 50 % cjevovoda te radovi na svim lokacijama napreduju odlično jer je na radovima trenutno angažirano 50-tak osoba.

[g-gallery gid=”16749″]