Nove mjere potpore za primarne proizvođače zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19

mjere Covid

Obavještavamo zainteresirane primarne proizvođače da je Ministarstvo poljoprivrede objavilo Pravilnik o provedbi Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19.

Mjere potpore za koje se korisnici mogu prijaviti su sljedeće:

  • Mjera 1. Potpora uzgajivačima goveda u sustavu krava – tele
  • Mjera 2. Potpora uzgajivačima tovne junadi
  • Mjera 3. Potpora uzgajivačima krmača
  • Mjera 4. Potpora proizvođačima jabuka
  • Mjera 5. Potpora proizvođačima mandarina
  • Mjera 6. Potpora proizvođačima krumpira

Uvjeti prihvatljivosti
Mikro, mala, srednja i velika poduzeća upisana u Upisnik poljoprivrednika.

Podnošenje zahtjeva za potporu
Zahtjev za potporu podnosi se putem AGRONET-a od 10. veljače do 5. ožujka 2021. godine.

Najviši iznos potpore po korisniku iznosi 100.000,00 eura.

Ove potpore se ne mogu dodijeliti poduzetnicima koji podliježu neizvršenom nalogu za povrat sredstava na temelju prethodne odluke Europske komisije kojom se potpora ocjenjuje nezakonitom i nespojivom s unutarnjim tržištem.

Nadalje, ove potpore se ne mogu dodijeliti velikim i srednjim poduzetnicima koji su već bili u poteškoćama u smislu Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 na dan 31. prosinca 2019. godine, no mogu mikro i malim poduzetnicima koji su bili u poteškoćama u smislu Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 na  dan 31. prosinca 2019., pod uvjetom da se nad njima ne provodi skupni postupak insolventnosti prema nacionalnom zakonodavstvu i nisu primili pomoć za sanaciju ili pomoć za restrukturiranje.

Više pročitajte ovdje.