Sazvana je 30. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača

30.sjednica 1

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača Rikard Bakan, za četvrtak 18. veljače 2021. godine, sazvao je 30. sjednicu Općinskog vijeća u ovom sazivu.

Na dnevnom redu sazvane sjednice nalazi se 19 točaka, od kojih su najznačajnije one vezane za donošenje Statuta i Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pitomača, odnosno usklađenje sa člankom 32. Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 144/20),   kojime je propisan  broj članova predstavničkog tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave koji se određuje ovisno o broju stanovnika i to tako da predstavničko tijelo s više od 10.000, a manje od 20.000 stanovnika ima 15 članova. Dakle, Općina Pitomača će u novom sastavu imati 2 vijećnika manje. Isto tako, općinski načelnik, čije jedinice lokalne samouprave imaju više od 10.000, a manje od 100.000 stanovnika, ima jednog zamjenika koji se bira zajedno s njim na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu.