Virovitičko-podravska županija raspisala je Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga koji su od općeg interesa za županiju u 2021. godini

udruge vpž

Na razini Virovitičko-podravske županije raspisani su sljedeći javni natječaji:

  1. Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga u kulturi koji su od interesa za Virovitičko-podravsku županiju u 2021. godini (Za financiranje projekata u okviru ovog Natječaja raspoloživ je iznos od 100.000,00 kuna. Najveći iznos traženih sredstava za financiranje je 5.000,00 kuna.)
  2. Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga koji su od općeg interesa za Virovitičko-podravsku županiju u 2021. godini (Za financiranje projekata u okviru ovog Natječaja raspoloživ je iznos od 200.000,00 kuna. Najveći iznos traženih sredstava za financiranje je 10.000,00 kuna.)
  3. Javni natječaj za financiranje programa i projekata braniteljskih i stradalničkih udruga koji su od interesa za Virovitičko-podravsku županiju u 2021. godini (Za financiranje projekata u okviru ovog Natječaja raspoloživ je iznos od 120.000,00 kuna. Najveći iznos traženih sredstava za financiranje projekta je 15.000,00 kuna.)
  4. Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja vatrogastva koji su od interesa za Virovitičko-podravsku županiju u 2021. godini (Za financiranje projekata u okviru ovog Natječaja raspoloživ je iznos od 50.000,00 kuna. Najveći iznos traženih sredstava za financiranje projekta je 5.000,00 kuna.)

Zahtjevi za sufinanciranje projekta mogu se dostaviti do 24. ožujka 2021. godine.

Više informacija i natječajna dokumentacija nalaze se OVDJE.