Obavijest o promjeni žiro računa i poslovne banke

Obavještavamo obveznike plaćanja komunalne naknade, naknade za uređenje voda, komunalnog doprinosa, poreza za kuće na odmor i dr., da je Općina Pitomača promijenila poslovnu banku, a zbog toga ima i novi broj žiro računa.

Od dana 15. ožujka 2021. godine Općina Pitomača posluje sa Erste & Steiermärkische Bank d.d., a novi broj računa glasi:

HR4424020061833200005

Od navedenog datuma pa ubuduće, sva plaćanja prema Općini Pitomača (komunalna naknada, naknada za uređenje voda, komunalni doprinos, porez za kuće na odmor i drugo), potrebno je vršiti na navedeni broj žiro računa.

Hvala!