Održana početna konferencija projekta aglomeracije Pitomača, najvećeg projekta u povijesti općine vrijednog 262.029.556,25 kuna

Početnoj konferenciji nazočili su: u ime Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, državni tajnik Mario Šiljeg, saborski zastupnici Josip Đakić i Vesna Bedeković, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković i njegov zamjenik Damir Vukmirić, ravnatelj SAFU-a Tomislav Petric, virovitičko-podravski župan Igor Andrović i njegov zamjenik Marijo Klement, gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin sa zamjenikom Damirom Marenićem, direktor VGO Osijek Hrvatske vode Željko Kovačević, direktorica tvrtke Virkom Tihana Harmund, domaćin – načelnik Općine Pitomača Željko Grgačić, predstavnik tvrtke izvođača radova ESOTECH d.d. Marko Škoberne, predstavnik izvođača radova Brana d.o.o. Božidar Slobodnjak, direktor tvrtke Vodakom Pitomača Antonio Vidović…

Prvi se nazočnima obratio i riječi dobrodošlice uputio načelnik Općine Pitomača Željko Grgačić, koji je tom prigodom izrazio veliko zadovoljstvo već spomenutim projektom.

– Od prvog dana sam uključen u ovaj projekt aglomeracije Pitomača za kojeg su pripreme počele 2010. godine. Posebno me veseli jer je od povijesnog značaja. Veseli me i to što će općina Pitomača imati uvjete kakve imaju puno veći gradovi. Siguran sam da će to puno značiti za naše stanovništvo. Zahvaljujem se od srca svima koji su sudjelovali u ovom projektu – rekao je načelnik Grgačić.

Vrijednost projekta iznosi 262.029.556,25 kuna, a najveći udio u sufinanciranju dolazi iz sredstava Europske Unije, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., u iznosu 149.028.803,45 kuna. Ostali iznos prihvatljivih troškova sufinancirat će se nacionalnim sredstvima u iznosu od 60.594.841,55 kuna.

Projekt je nazočnima predstavila ravnateljica virovitičke tvrtke Virkom Tihana Harmund.

– Nositelj projekta je tvrtka Virkom koja je preuzela na sebe odgovornost vođenja ovog projekta prvenstveno radi priuštivosti i radi dostatnih financijskih i administrativnih kapaciteta te dugogodišnjeg iskustva na realizaciji sličnih aktivnosti. Projekt će se provoditi tri godine, a s provedbom je započeo krajem 2020. godine. Sastoji se od nekoliko komponenata, ali tri one glavne aktivnosti su naravno izgradnja mreže i priključaka, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i nabava vozila za prijevoz mulja – rekla je Tihana Harmund.

Pripreme za ovaj projekt počele su 2010. godine, a realizacija se predviđa do 2023. godine. Projekt se provodi u svrhu ispunjavanja uvjeta Direktiva 91/271/EEC te 98/83/EC i s ciljem povećanja priključenosti stanovništva na sustave javne odvodnje i vodoopskrbe. Projekt aglomeracije Pitomača obuhvaća radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje otpadnih voda i uređaja za pročišćavanja otpadnih voda: kroz Aktivnost 1 – dogradnja sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Pitomača te Aktivnost 2 – rekonstrukcija i dogradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Pitomača. Aktivnost 1 obuhvatit će tako izgradnju 49.285 metara gravitacijskih kolektora, 15.741 metara tlačnih cjevovoda, izgradnju 29 crpnih stanica, izgradnju 2.068 priprema za kućne priključke na sustav odvodnje, kao i 1.650 priprema za kućne priključke na sustav vodoopskrbe. Aktivnost 2 odnosi se na projektiranje, rekonstrukciju i dogradnju postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda ukupnog kapaciteta 9000 ES s drugim stupnjem pročišćavanja. Kroz Aktivnost 3, koja se odnosi na nabavu opreme, nabavit će se kamion-cisterna za transport ugošćenog mulja na konačno zbrinjavanje postupkom ozemljavanja.

Ispred Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, u ime ministra Tomislava Ćorića, sve nazočne pozdravio je državni tajnik Mario Šiljeg.

– Htio bi poslati dvije ključne poruke. Prva je da ovim projektom ujednačavamo standarde u Republici Hrvatskoj u smislu vodokomunalne usluge, što znači da dižemo prosjek priključenosti na sustav javne odvodnje i na sustav javne vodoopskrbe na preko 80 posto priključenih stanovnika. Time se približavamo kao država ostvarenju standarda koja kod nas postavlja Europska komisija i Europska Unija svojim politikama, koja na kraju krajeva u velikom udjelu i financira ovakve projekte. Druga ključna poruka je suradnja na terenu u Virovitičko-podravskoj županiji između Općine Pitomača i Grada Virovitice. Na ovom projektu vidimo da je virovitičko komunalno društvo prihvatilo i odgovornost i brigu za realizaciju ovog projekta. Ministarstvo kroz reformu vodokomunalnog sektora želi od razlomljenog vodokomunalnog sektora s preko 160 društava koja isporučuju vodu u RH imati 40 efikasnih i održivih uslužnih područja koji će biti kadri provoditi ovakve složene projekte kakvom svjedočimo i danas – naglasio je Šiljeg.

Veliko zadovoljstvo najvećim projektom u povijesti općine Pitomača izrazio je i saborski zastupnik Josip Đakić.

– Danas sam tu s vama da podijelim radost trenutka u našoj najvećoj općini u Virovitičko-podravskoj županiji. Virovitička tvrtka Virkom ima svoje resurse, kapacitete i reference te materijalno-financijsko stanje koje može garantirati da će projekt biti dobro odrađen. Njima se prije svega zahvaljujemo na tome što su u zajedništvu s Vodakomom i Općinom Pitomača ostvarili taj projekt, a naravno, sve uz blagoslov Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja koje danas sigurno brine i skrbi za cijelo područje Republike Hrvatske pa tako i za općinu Pitomača, kao i županiju u cijelosti, kako bi bili što bolje opskrbljeni vodom i odvodnjom. Naši mještani u narednom periodu imat će kvalitetnu vodu, ali i odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda te će živjeti po standardima Europske Unije – rekao je Đakić.

Osnovni ciljevi ovog projekta su doprinijeti socijalnoj stabilnosti kroz izgradnju infrastrukture i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, poboljšati odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda na području aglomeracije Pitomača te provedba obveza propisanih u Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju EU, kao i provedba pravne stečevine EU u dijelu koji uređuje upravljanje vodama.

Zanimljive podatke i vrijednosti izražene u postotcima iznio je generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković.

– Zahvaljujući ulaganjima i prije svega projektima aglomeracije uz velike potpore europskih bespovratnih sredstava, mi smo s nekih 50 posto priključenosti na javne sustave odvodnje uspjeli sada doći negdje na oko 55 posto. Što se tiče općine Pitomača, ovdje ćemo imati 85 posto upravo zahvaljujući velikom EU projektu vrijednom 262 milijuna kuna od čega je 71 posto bespovratnih europskih sredstava, a 25 posto od strane Vlade RH putem Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatskih voda, a tek četiri posto lokalne komponente. Vrijednost je velika zato što se radi 65 kilometara kanalizacije. Novim ugovorom za izgradnju pročišćivača otpadnih voda vrijednog 44 milijuna kuna, moći ćemo putem drugog stupnja prerade otpadnih voda zbrinuti devet tisuća stanovnika otpadnih voda. Na području aglomeracije ćemo na ovaj način imati zaokružen i riješen sustav kako odvodnje, isto tako i vodoopskrbe, a to znači da će se podići i razina priključenosti na javni vodoopskrbni sustav na više od 85 posto. To znači da će oko 10 tisuća građana s područja općine imati pristup ili kanalizaciji ili dobiti priključenost na javnu vodoopskrbnu mrežu – kazao je Đuroković.

Očekivani rezultati projekta su povećanje učinkovitosti i pouzdanosti sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda te poboljšanje načina i kvalitete života stanovnika. Svakako treba još jednom naglasiti i ranije spomenuto, a to je da će se realizacijom ovog projekta omogućiti priključak za 1.650 kućanstava na sustav vodoopskrbe, te 2.068 mogućih priključaka na sustav odvodnje.

Nositelj ovog projekta je virovitička tvrtka Virkom, a partneri na projektu Općina Pitomača i tvrtka Vodakom. Posredničko tijelo razine 1 je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, a posredničko tijelo razine 2 Hrvatske vode.

Grad Virovitica još je jednom izašao u susret Općini Pitomača, što je potvrda odlične suradnje gradonačelnika Ivice Kirina i načelnika Željka Grgačića.

– Moram istaknuti da to nisu projekti “na jednu godinu”, ovaj projekt je započeo 2010. godine, tako da je riječ o višegodišnjem projektu koji je s jedne strane, kad ga pogledate, vrlo jednostavan, ali je bio vrlo kompliciran i za nominaciju i za provođenje. Danas sam kao gradonačelnik sretan što mogu u općini Pitomača zajedno sa svim sudionicima sudjelovati kod potpisivanja jednog od najvećih ugovora. Upravo ta sinergija politike i izvršne vlasti je dovela do toga da danas potpisujemo samo jedan u nizu velikih projekata, ne samo na području općine Pitomača, nego i na području cijele županije – naglasio je Kirin.

U sklopu početne konferencije svečano je potpisan i ugovor za dogradnju i rekonstrukciju postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Pitomača vrijedan 35.200.995,83 kune (bez PDV-a), a potpisali su ga ravnateljica tvrtke Virkom Tihana Harmund i predstavnik tvrtke izvođača radova ESOTECH d.d. Marko Škoberne.

– Mi ćemo ovdje realizirati ovaj projekt po sistemu žutog fidika, dakle uključeno je projektiranje i isporuka opreme s podizvoditeljem Brana, kojima u ovom trenutku isto zahvaljujem na kooperativnosti u fazi ponude. Projekt će biti naš veliki izazov i prioritet na tom području. Ja sam siguran u jedan korektan poslovni odnos i izvršenje svih radova u roku koji su propisani ugovorom – naglasio je Škoberne.

Nakon završetka početne konferencije organiziran je i obilazak samih radova na jednoj od lokacija gradilišta, u Ulici Petra Zrinskog u Pitomači.

Radovi su krenuli 1. listopada 2020. godine i rapidno napreduju, što je potvrdio i predstavnik izvođača radova, Brana d.o.o. Božidar Slobodnjak.

– Trenutno je nekih 75 ljudi na samom terenu, imamo 13 ekipa koje su raspoređene po svim lokacijama same aglomeracije Pitomača. Dio ekipe je u Grabrovnici, Otrovanec je već zakopan, a već jedna ekipa radi na priključcima. Počeli smo radove u Starom Gradcu i Pitomači. U operativnom planu radovi su za sada u rokovima i ne kasne. Do sada je odrađeno nekih 30 kilometara trase, kopamo nekih 170 do 200 metara prosječno u danu i s tim ekipama paralelno radimo priključke što se tiče kanalizacijske, ali i vodovodne mreže – objasnio je Slobodnjak.

Zadovoljstvo je prilikom obilaska izrazio i Antonio Vidović, direktor tvrtke Vodakom, inače partnera na projektu.

– Virovitička tvrtka Virkom je imala svoje kapacitete i resurse da provede ovaj projekt pa smo u zajedničkoj suradnji krenuli u realizaciju istog. Što se tiče samih troškova priključka na vodoopskrbu i na odvodnju, trošak krajnjeg korisnika će biti zaista minimalan jer su u provedbi projekta osigurani priključci na vodoopskrbu i odvodnju – rekao je Vidović. (www.icv.hr, ts, ib, Fotografije: Foto Begović)

Podijeli...
Back to top
Skip to content