Održana 31. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača u ovom sazivu

Naslovna

Pod predsjedanjem predsjednika Općinskog vijeća Općine Pitomača, Rikarda Bakana, jučer, u srijedu 31. ožujka ove godine, u prostorijama Doma kulture u Pitomači, uz pridržavanje propisanih epidemioloških mjera, održana je 31. sjednica Općinskog vijeća, najvjerojatnije posljednja u ovom sazivu općinskih vijećnika. Na istoj su prisutni vijećnici najprije prihvatili Godišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Pitomača za razdoblje 01.01. do 31.12.2020. godine (prihodi 32,895 milijuna kuna, rashodi 30,148 milijuna kuna), a onda nakon kratkih rasprava i financijske planove općinskih proračunskih korisnika za isto razdoblje (Dječji vrtić Potočnica, Knjižnica i čitaonica Pitomača, Centar za kulturu Drago Britvić), kao i izvješća o radu istih, ali i Sportske zajednice, Turističke zajednice, Vatrogasne zajednice i općinske tvrtke Draft d.o.o. Razmotrena su i prihvaćena izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Pitomača, o radu Komunalno Pitomača d.o.o. o pružanju usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, kao i lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja i provedbi mjera sprječavanja nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama uklanjanja otpada odbačenog u okoliš za 2020. godinu. Općinski načelnik ovlašten je za potpisivanje zadužnica za učešće FZOEU u sufinanciranju projekta Sanacija i zatvaranje odlagališta otpada Klisa, odnosno Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u projektu Rekonstrukcija i izgradnja Centra za posjetitelje Križnica, kao i odabir najpovoljnijeg ponuditelja po javnim pozivima za izvođenje radova stabilizacije šljunčane podloge izvedbom dvostruke površinske obrade bitumenskom emulzijom na dijelovima nekoliko vinogradarskih puteva odnosno za izvođenje radova na izgradnji garaža za vatrogasna vozila u Kladarama i Pitomači. Sjednica je iskorištena i za donošenje odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Pitomača (NK Pitomača – Zlatna plaketa, Centar za socijalnu skrb Virovitica, Čuvarice kulturne baštine Kladare, Mirjana Gomerčić, Marijan Kovačić, Marijan Tržić i Siniša Špiranec – povelje), a Rajko Stilinović još je jednom imenovan v.d. ravnatelja Centra za kulturu Drago Britvić Pitomača. Na kraju sjednice donesena je ne manje važna odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za područje općine Pitomača, kao i program olakšica i poticaja razvoja gospodarstva na području općine Pitomača.

(Fotografije: Foto Begović)

[g-gallery gid=”17147″]