Predaja zahtjeva za Mjeru 1, Mjeru 2 i Mjeru 3 za pčelarsku godinu 2021.

pčelari

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju podsjeća pčelare koji planiraju podnijeti zahtjev u okviru mjera Nacionalnog pčelarskog programa za pčelarsku godinu 2021. da krajnji rok podnošenja zahtjeva za:
– Mjeru 1 – Tehnička pomoć pčelarima i organizacijama pčelara,
– Mjeru 2 – Suzbijanje štetnika i bolesti pčela, naročito varooze i
– Mjeru 3 – Racionalizacija troškova selećeg pčelarenja
je 20. travnja 2021. godine.

Obrasce zahtjeva kao i svu potrebnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

Izvor: APPRRR