U Kući Petra Preradovića uskoro kreću zanimljivi programi u okviru “Godine čitanja”

Centru za kulturu „Drago Britvić“ je temeljem odobrenog programa koji potiče čitanje i razvoj čitateljske publike u Republici Hrvatskoj za 2021. godinu Ministarstvo kulture i medija RH osiguralo financijska sredstva u iznosu od 20.000,00 kn za realizaciju projekta „Kreativni kovčeg“.

Ponukani činjenicom da je 2021. godina proglašena „Godinom čitanja“ te sve većim zaboravom prema važnosti čitanja i razvoju čitalaštva, nedostatku čitalačke publike i nedovoljnom zalaganju zajednice za čitanjem osmišljen je program „Kreativni kovčeg“. Cilj programa je stvaranje angažirane čitateljske publike interdisciplinarnim načinom povezivanja čitanja s drugim umjetnostima i područjima kulturnog i društvenog djelovanja te dodatno valorizirati književnost, književnu baštinu i umjetnost. Realizacijom projektnih aktivnosti potaknut će se sudionike programa na čitanje i sudjelovanje u umjetničkim i kulturnim događanjima u formalnome i neformalnome okruženju, ali i na to da stvaraju programe temeljene na književnosti i književnoj baštini koji će stvoriti interes kod drugih. Svim sudionicima omogućiti se osnovna teoretska i praktična znanja o pisanju, književnosti, interpretaciji baštine, koja će im koristiti za osobni razvoj i društvenu integraciju.

Program „Kreativni kovčeg“ omogućava pristup čitateljskom programu u prometno slabije povezanim ruralnim područjima koja uključuju Virovitičko-podravsku i Koprivničko-križevačku županiju. Ciljana skupina koja će biti uključena u program su djeca, mladi i odrasli sa područja dviju navedenih županija, a ciljana vrijednost je sudjelovanje 50 sudionika tijekom provedbe programa. Program će se provoditi u Interpretacijskom centru „Kuća Petra Preradovića“ u mjestu Grabrovnica (Općina Pitomača) pod nadležnošću nositelja projekta Centra za kulturu „Drago Britvić“.

U sklopu Interpretacijskog centra Kuća Petra Preradovića nalazi se uređeni otvoreni prostor za sjedenje i čitanje pod nazivom „Petrov vrt“ koji svojim okruženjem budi osjećaj za kreativnost i maštanje.

Partneri programa su Osnovna Škola Petra Preradovića i Srednja Škola Stjepana Sulimanca iz Pitomače čiji učenici će ujedno biti i sudionici radionica i predavanja usmjerenih za djecu i mlade, kao generacije koje svoje stečeno znanje i navike budu prenosile na buduće naraštaje.

Voditeljica programa „Kreativni kovčeg“ će biti Danijela Rešetar (voditeljica Interpretacijskog centra „Kuća Petra Preradovića“ i v.d. ravnatelj „Knjižnice i čitaonice Pitomača“).

Pod nadležnošću Centra za kulturu „Drago Britvić“ u Interpretacijskom centru Kuća Petra Preradovića provodit će se sljedeće:

  • Sastanci Književnog kluba čiji osnovni cilj je čitanjem, interpretacijom i diskusijom o djelima koja tematiziraju situacije i probleme s kojima se i danas susreću pojedinci, svakom sudioniku pomoći u razvijanju njihove čitateljske svijesti i razumijevanju sebe, određenih životnih situacija te im pokazati kako čitanjem mogu unaprijediti svoj život.
    Književni klub će održavati i voditi Danijela Rešetar, mag. croat. Književni klub temelji se na skupini od 20 čitatelja koji će čitati istu knjigu, a potom o njoj raspravljati u klubu. Održat će se ukupno pet sastanaka Književnog kluba u trajanju od sat vremena u ljetnim mjesecima, kroz lipanj, srpanj te kolovoz.
  • Radionica interpretacije/interPETARcije u kojoj se istražuju univerzalne vrijednosti kroz ilirce i ilirski pokret s naglaskom na Petru Preradoviću. Svaka pojedinačna radionica traje 60 minuta i bit će ih dvije radionice u mjesecu rujnu/listopadu. Voditeljica radionica će biti Iva Silla (trenerica certificiranih vodiča interpretatora koja interpretira oživljene povijesti organizacije Interpret Europe s najduljim iskustvom u Hrvatskoj).
  • Biblioterapija, odnosno sustavna metoda za “praktičnu primjenu književnosti” te će se svim sudionicima približiti razumijevanje emocija unutar književnoga djela. Biti će jedno radionica koja će se sastojati od dva dijela: teorijski dio od 90 minuta i praktični dio isto tako od 90 minuta. Radionica će se održati u mjesecu listopadu, a njezin voditelj će biti Davor Piskač (autor 3 knjige – 2 znanstvene i 1 stručne te 25 znanstvenih radova o biblioterapiji).
  • Predavanje kojim će se svim sudionicima na jednostavan način približiti književnost Hrvata u dijaspori s naglaskom na pjesniku i generalu Petru Preradoviću. Održati će se jedno predavanje u trajanju od 60 minuta u mjesecu listopadu. Voditeljica predavanja će biti Sanja Vulić Vranković (voditeljica projekta Suradnja s hrvatskim autohtonim zajednicama u dijaspori).
  • Radionica čitanja slikovnica i pričaonica „Spašavanje bajke“ koja je usmjerena na djecu i roditelje, a provodit će se metodom čitanja i slušanja. Održati će se jedna radionica u trajanju 60 minuta u mjesecu rujnu. Voditeljica radionice će biti Ivanka Ferenčić Martinčić (ravnateljica u Narodnoj knjižnici u Virju).
  • Predavanje i radionica o mitovima i legendama – „O pozoju, grabancijašu i potresima – podravske predaje i legende“ održat će se metodom predavanja i metodom praktičnog rada na zadanu tematiku. Predavanjem i radionicom želi se sudionicima približiti hrvatska kulturna baština (mitovi i legende). Biti će jedno predavanje u trajanju 60 min i jedna radionica u trajanju od 60 min koje će se održati u mjesecu rujnu. Voditeljica predavanja i radionica će biti Suzana Marjanić (djelatnica u Institutu za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu koja ostvaruje interese za teorije mita i rituala kulturnu animalistiku).

Navedeni programi bit će besplatni za sve sudionike i održati će se u skladu sa svim preporučenim epidemiološkim mjerama.

Provedbom projekta „Kreativni kovčeg“ poticat će se čitanje i razvoj čitalačkih kompetencija te realizirati aktivnosti podizanja javne svijesti o važnosti čitanja za osobni razvoj i društvenu integraciju. Ujedno, stvorit će se angažirana čitateljska publika koja će sudjelovati u umjetničkim i kulturnim događanjima u formalnom i neformalnom okruženju.

Realizacija projekta će biti od lipnja te sve do studenoga 2021. godine. Navedeni projekt uspješno je pripremljen uz suradnju Centra za kulturu „Drago Britvić“ i tvrtke DRAFT d.o.o.