Objavljen Javni poziv za provedbu Programa potpora male vrijednosti za pomoć pogođenoj industriji kulturnih i umjetničkih događanja za pokretanje i normalizaciju tekućeg poslovanja uslijed aktualne pandemije COVID-19

U okviru daljnjih mjera potpore uslijed pandemije Vlada RH donijela je odluku o dodjeli potpora male vrijednosti kao pomoć najugroženijim djelatnostima iz sektora industrije kulturnih i umjetničkih događanja, koji su tijekom aktualne pandemije pretrpjeli gubitke veće od 75 % ukupnih prihoda.

Temeljem novih sektorskih potpora, Ministarstvo kulture i medija objavilo je Javni poziv za provedbu Programa potpora male vrijednosti za pomoć pogođenoj industriji kulturnih i umjetničkih događanja za pokretanje i normalizaciju tekućeg poslovanja uslijed aktualne pandemije COVID-19., kao mjeru potpore kulturnom sektoru.

Navedeni Programi za cilj imaju pokretanje i normalizaciju poslovanja onih poduzetnika koji su u 2020. godini pretrpjeli pad poslovnih prihoda u odnosu na 2019. godinu od najmanje 75 %. Državne potpore malih vrijednosti sukladno ovim Programima dodjeljuje Ministarstvo kulture i medija u ukupnom iznosu 54.000.000,00 kuna.Navedene potpore bit će isplaćene jednokratno u skladu s raspisanim Javnim pozivom kojim se detaljno definiraju kriteriji za odabir poduzetnika, potrebna dokumentacija, prihvatljivi troškovi poslovanja i drugi uvjeti koje poduzetnici moraju ispuniti kako bi bili korisnici potpora iz navedenog Programa.

Nakon objavljenih poziva za programe razvoja novih kulturnih i edukativnih sadržaja i digitalne prilagodbe te poziva za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama Ministarstvo nastavlja s ad-hoc mjerama za potporu kulturnom sektoru.

Poticanjem daljnjeg razvoja kulturnih djelatnosti i prilagodbe poslovnih modela proizvodnje i distribucije kulturno umjetničkih sadržaja, ovim se pozivima omogućuje novi impuls kulturnim aktivnostima i  snažnije pokreće umjetničko djelovanje.

Rok za zaprimanje prijava je 21. srpnja 2021. godine.

Tekst Javnog poziva možete pročitati ovdje.

Izvor: min-kulture.gov.hr