Održana 2. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača u novom sazivu

Pod predsjedanjem predsjednika Općinskog vijeća Općine Pitomača, Rikarda Bakana, jučer navečer, u prostorijama Doma kulture u Pitomači, uz pridržavanje propisanih epidemioloških mjera, održana je 2. sjednica Općinskog vijeća u novom sazivu. Prije samog početka svečanu prisegu položio je Tihomir Gregurek, koji je u sazivu Općinskog vijeća zamijenio Danijela Bijuka (SDP), a nakon aktualnog sata, prisutni su vijećnici najprije usvojili predložene promjene općinskog Statuta i poslovnika radi usklađenja sa zakonskim odredbama, da bi nakon rasprave prihvatili i Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Pitomače za razdoblje od 01.01. do 30.06.2021. godine, kao i predložene I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Pitomača za 2021. godinu sa pripadajućim programima. Prihvaćene izmjene i dopune proračuna podižu njegovu visinu za 4,908 milijuna kuna te isti sada iznosi na strani prihoda 64,643 milijuna kuna, dok je rashodovno još i veći radi prijenosa salda iz prethodne godine (68,712 milijuna kuna). Prihvaćene su i predložene I. Izmjene i dopune financijskih planova svih općinskih proračunskih korisnika (Dječji vrtić „Potočnica“, Knjižnica i čitaonica Pitomača, Centar za kulturu „Drago Britvić“), kao i Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pitomača za razdoblje od 1. lipnja do 31. prosinca 2021. godine, odluke o osnovici i koeficijentima za obračun plaće te drugim materijalnim pravima Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika, kao i visini naknade za rad zamjenika Općinskog načelnika koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski). Općinskom načelniku dana je suglasnost za davanje financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice Središnjem državnom uredu za demografiju i mlade za sufinanciranje radova i usluga za sufinanciranje ulaganja u proširenje Dječjeg vrtića „Potočnica“, kao i za donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu nabave rasvjetnih tijela. Nekoliko  točaka dnevnog reda bilo je vezano uz donošenje akata potrebnih za rad i funkcioniranje općinskog sustava Civilne zaštite, odnosno proglašenje komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi, a na samom kraju zaključkom je usvojeno i Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pitomača za 2020. godinu te je donesena Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone „Rakitka I“ u Kladarama.

vijeće20072021 2

vijeće20072021 3

Foto: www.icv.hr, ib