Vijećnici dali suglasnost načelniku za odabir stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu na projektu sanacije odlagališta Klisa

U dvorani Doma kulture u Pitomači jučer je održana 3. po redu sjednica Općinskoga vijeća Općine Pitomača u novom sazivu pod predsjedanjem zamjenika predsjednika vijeća Maria Čajkulića. Prije početka same sjednice vijećnik Marijan Mikec svoj mandat je stavio u stanje mirovanja, a umjesto njega svečanu prisegu dao je Mirko Pavleković.

Nakon verifikacije zapisnika s 2. sjednice Općinskoga vijeća i aktualnog sata uslijedilo je donošenje Zaključka o davanju suglasnosti općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu nabave izvođenja stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu na projektu „Sanacija i konačno zatvaranje odlagališta otpada Klisa“ što je bila i jedina točka Dnevnog reda. Općina Pitomača navedeni projekt prijavila je na poziv za sanacijom zatvorenih odlagališta neopasnog otpada, a Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja prošle godine donijelo je Odluku o financiranju istoimenog projekta.

vijeće 16082021 2

Vijećnici su jednoglasno dali suglasnost, a za najpovoljnijeg ponuditelja izabran je MAXICON d.o.o. iz Zagreba.

Sanacijom odlagališta neopasnog otpada osigurat će se sprječavanje daljnjih negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje. Projekt uključuje izvedbu temeljnog brtvenog sustava sa sustavom prikupljanja procjednih voda, iskop i premještanje cjelokupnog otpada na uređenu plohu, prekrivanje otpada završnim prekrivnim sustavom, izgradnja sustava za otplinjavanje, izgradnja sustava za prikupljanje/odvodnju oborinskih voda, krajobrazno uređenje, izgradnja ograde. Nakon sanacije i konačnog zatvaranja, odlagalište će postati zelena površina. Vrijeme provedbe projekta je 30 mjeseci.

(www.icv.hr, ib)