Poziv na edukaciju o turističkim mogućnostima i poljoprivredi u zaštićenim područjima

U sklopu projekta „Centar za posjetitelje Križnica – Interpretacijski centar Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav“ kojeg sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj održati će se edukacija lokalnog stanovništva koja će se provoditi 13. – 15. rujna 2021. s početkom u 9:00 u prostoru restorana Dravska iža u Križnici.

Kroz edukacije lokalnog stanovništva Križnice doprinijet će se promociji i razvoju svijesti educiranog stanovništva o očuvanju zaštićenih dijelova prirode. Edukacije su usmjerene doprinosu zaštiti prirode i okoliša koji čini pretpostavku za zdrav i kvalitetan život, razvoj ekološke poljoprivrede i turističkih mogućnosti područja Križnice otvarajući nove mogućnosti za razvoj novih perspektiva održivog razvoja kao što su ekoturizam i ekološka poljoprivreda.

Edukacija će se provesti kroz organizaciju tri jednodnevne radionice, svaka u trajanju od šest sati u sklopu tri modula, a teme su zaštićena priroda, poljoprivreda i ruralni turizam. Predavač je Izv. prof. dr. sc. Kristina Petljak iz tvrtke Spasilac d.o.o. Zagreb. Po provedenoj edukaciji sudionicima će biti uručena uvjerenja.

Pozivaju se svi zainteresirani žitelji općine Pitomača da se prijave na edukaciju do 10. rujna 2021. na mob. 098/848-153 ili e-mail: [email protected].

OPCINA PITOMACA KRIZNICA POZIV NA EDUKACIJU Letak A5