U utorak 14. rujna 2021. održat će se 4. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača

vijeće

Za utorak, 14. rujna, sazvana je 4. po redu sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača u novom sazivu, sa slijedećim dnevnim redom:

1. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za
razdoblje od 01.01. do 30.06.2021. godine,
2. Razmatranje Polugodišnjeg financijskog izvještaja Dječjeg vrtića „Potočnica“ za razdoblje od 01.01. do 30.06.2021. godine,
3. Razmatranje Polugodišnjeg financijskog izvještaja Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 30.06.2021. godine,
4. Razmatranje Polugodišnjeg financijskog izvještaja Centra za kulturu „Drago Britvić“ za razdoblje od 01.01. do 30.06.2021. godine,
5. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju ravnatelja – odgojitelja Dječjeg vrtića “Potočnica”,
6. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Potočnica“
7. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o mjerilima za određivanje ekonomske cijene smještaja djece i visinu roditeljskih uplata za ostvarivanje redovnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću „Potočnica“,
8. Donošenje Odluke o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme,

9. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu nabave „Nabava namještaja za opremanje interijera i vanjsko opremanje Centra za posjetitelje Križnica – Interpretacijskog centra rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav“,
10. Donošenje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća na Općinu Pitomača,
11. Donošenje Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine Pitomača,
12. Donošenje Plana mreže dječjih vrtića na području općine Pitomača.