Objavljen natječaj za „Euroclusters“

Europska komisija (EK) objavila je natječaj za euroklastere, otvoren za svih 14 industrijskih ekosustava uključujući turizam. S ciljem podrške implementaciji ažurirane industrijske strategije EK je pokrenula 30-tak međusektorskih, interdisciplinarnih i transeuropskih strateških zajedničkih inicijativa za klastere.

Klasteri su regionalni ekosustavi povezanih industrija i različitih djelatnosti koje su međusobno ovisne jedne o drugima.

Na platformi European Cluster Collaboration nalazi se oko 1200 klustera podijeljeni prema granama industrija: https://clustercollaboration.eu/in-focus/industrial-ecosystems.

Natječaj obuhvaća sljedeće teme:

  • Mreže otpornosti s ciljem jačanja otpornosti europskih industrijskih ekosustava razvojem lanaca vrijednosti poveznih s jedinstvenim europskim tržištem,
  • Inovacije s ciljem jačanja kapaciteta u ekosustavima nabave i tehnologije,
  • Prilagodba poslovanja s ciljem jačanja transformacije u zelenu i digitalniju ekonomiju,
  • Edukacija radne snage i privlačenje najboljih ljudi u sektor,
  • Internacionalizacija poslovanja.

Projektni prijedlozi se mogu prijaviti u dva smjera:

  1. One Open Strand – otvoren za suradnju različitih industrijskih ekosustava
  2. One strand on tourism – za turističke klastere

Ciljani dionici su: klasteri i mreže ili druge vrste organizacija koje podržavaju zelenu i digitalnu transformaciju i jačanje otpornosti Europske unije

U razdoblju 2021.-2024. ukupno je dostupno 42 000 000 eura.

Rok za prijavu: 30. studenog 2021. do 17 sati.

Natječajna dokumentacija i više informacija o natječaju dostupna je na: https://bit.ly/3n9JNsy.

Program je dostupan na: https://eismea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/joint-cluster-initiatives-euroclusters-europes-recovery_en.

Izvor: mint.gov.hr