Potpisan je ugovor za izvođenje radova dogradnje Dječjeg vrtića Potočnica

Dana 6. listopada (srijeda) 2021. godine, u vijećnici Općine Pitomača potpisan je Ugovor za izvođenje radova dogradnje Dječjeg vrtića Potočnica između Općine Pitomača kao naručitelja te tvrtke KOMFORT d.o.o., iz Zagreba, Zagrebačka avenija 92, kao izvođača radova. Odlukom o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za predmet nabave „Izvođenje radova dogradnje Dječjeg vrtića Potočnica“ Općinskog načelnika od dana 23. rujna 2021. godine, ponuda tvrtke KOMFORT d.o.o. odabrana je kao ekonomski  najpovoljnija ponuda u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti. Vrijednost  potpisanog ugovora  iznosi 1.515.894,55 kuna bez PDV-a, odnosno 1.894.868,19 kuna s PDV-om. Dio sredstava za provedbu projekta, u iznosu od 500.000,00 kuna, osiguranje sukladno zaključenom Ugovoru sa Središnjim državnim uredom  za demografiju i mlade kroz projekt Ulaganja u objekte dječjih vrtića prema Programu podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2021. godini, dok razliku osigurava Općina Pitomača.

Projektnu prijavu je izradila tvrtka DRAFT.