Potpisan je ugovor za radove i opremanje TIC-a Klopotec u Kladarskom bregu

IMG 20211014 100504

U Općini Pitomača danas je potpisan ugovor o javnoj nabavi radova za izvođenje radova i nabavu namještaja za opremanje TIC-a Klopotec u projektu EAGLE. U ime Općine Pitomača ugovor je potpisao općinski načelnik Željko Grgačić, a u ime izvođača radova tvrtke Komfort d.o.o., direktor iste Đuro Kucelj.

Ovim radovima izvršit će se rekonstrukcija postojeće strehe, izgradnja zgrade ukopanog podruma i izgradnja građevine vidikovca sa ugrađenim sklopom klopoteca na lokaciji izletišta u Kladarskom bregu.

– Radovima će se završiti izletište u Kladarskom bregu koje će postati novi Turističko-informacijski centar s turističkom ponudom za izletnike te rekreativce – planinare i bicikliste, a ovim potpisom su stečeni svi uvjeti da se krene s radovima koji će trajati 12 mjeseci od uvođenja u posao. Vrijednost nabave za radove i opremanje je 2.494.626,98 kuna rekao je načelnik Željko Grgačić.

Nositelj projekta EAGLE („Enhancing the Adventure Generating Local Environment Pitomača-Pecs“, odobrenom za financiranje u sklopu Programa prekogranične suradnje Interreg Mađarska-Hrvatska 2014.-2020, HUHR/1901/2.1.2/0109) je Općina Pitomača u suradnji s partnerima, pečuškom šumarijom Mecsekerdő i Turističkom zajednicom Općine Pitomača.

Eagle vidljivost