Na 5. sjednici Općinskoga vijeća Općine Pitomača donesene su II. Izmjene i dopune proračuna, promijenjen je Pravilnik o prvenstvu upisa djece u vrtić, a donesena je i odluka o kratkoročnom zaduženju

U ponedjeljak 22. studenoga 2021. u dvorani Doma kulture u Pitomači održana je 5. sjednica Općinskoga vijeća Općine Pitomače pod presjedanjem Rikarda Bakana, a u nazočnosti načelnika Željka Grgačića te predsjednika skupštine VPŽ Dinka Begovića.

Većina točaka dnevnog reda bila je vezana uz donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Pitomača za 2021. godinu, kao i sve njezine korisnike proračuna (Dječji vrtić Potočnica, Knjižnica i čitaonica Pitomača, Centar za kulturu Drago Britvić).

– Došlo je do nekih korekcija u određenim stavkama što u plus, što u minus. S obzirom na dinamiku svih projekata koji se provode došlo je do smanjenja proračuna za nekih 10,5 milijuna kuna, a sve zbog toga što ove godine nisu krenuli radovi na sanaciji odlagališta otpada Klisa. Naravno, proračun je takav ukoliko se neke stavke ne realiziraju unutar kalendarske godine da se to mora rebalansirati. Na drugim stavkama unutar samog proračuna na nekima su povećana sredstva, na nekima smanjena, ali proračun je usklađen – objasnio je predsjednik Općinskog vijeća Rikard Bakan.

vijeće2

Uz to, za novog vršitelja dužnosti ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača imenovan je Marinko Barčan. Isto tako donesen je zaključak o davanju Prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o IV. Izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Potočnica“, kao i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić.

– Donesena je Odluka o izmjeni Pravilnika o prvenstvu upisa djece u Dječji vrtić Potočnica gdje su se neki kriteriji morali uskladiti, a sve na inicijativu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića i ravnateljice. Kriteriji za obitelji s troje ili više djece, gdje se za svako dijete bodovalo s 5 bodova, smanjilo se na 1 bod, a gdje su oba roditelja zaposlena povećan je broj bodova s 20 na 25 te ako je jedan roditelj zaposlen onda on ostvaruje 10 bodova. Prema dosadašnjoj Odluci kod ostvarivanja prednosti dolazilo je do nelogičnosti, tako da smo izmjenom pokušali naći kvalitetnije rješenje – rekao je Bakan.

Također, vijećnici su donijeli Odluku o kratkoročnom zaduživanju Općine Pitomača.

vijeće3

– Vijeće je donijelo Odluku o kratkoročnom zaduženju, odnosno revolving kreditu, koji svaka lokalna samouprava ima pravo po Zakonu uzeti na 12 mjeseci da bi premostila jaz koji se događa zbog dinamike financiranja, odnosno sufinanciranja projekata. Općina trenutno provodi pet velikih projekata i s obzirom na dinamiku, financiramo ih kvartalno i onda moramo čekati mjesec, dva, a ponekad i duže na povrat sredstva. Kako ne bi zaustavili realizaciju tih projekata, donijeli smo odluku o zaduživanju, no to ne znači da ćemo iskoristiti svih 4 milijuna kuna koji su ugovoreni s poslovnom bankom, nego ćemo koristiti onaj iznos koji će nam trenutno trebati da bismo pokrili likvidnost Općine – rekao je Bakan.

Na Dnevnome redu našlo se i donošenje Programa o II. izmjeni i dopunama Programa korištenje sredstava socijalne skrbi na području Općine, kao i donošenje Programa o II. izmjenama Programa gradnje i Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture  na području Općine Pitomača za 2021. godinu.

(www.icv.hr, ib)