Općina Pitomača je ostvarila je dodatna sredstva za sufinanciranje provedbe projekta ”EAGLE”

eagle naslovna

Općina Pitomača je u sklopu „Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2020. godinu“ potpisala ugovor o sufinanciranju vlastitog dijela sredstava s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Na taj će način Općina Pitomača sufinancirati vlastiti udio sredstava u sklopu projekta „Enhancing the Adventure Generating Local Environment Pitomača-Pecs ”EAGLE”“. Naime, Općina Pitomača je nositelj projekta ”EAGLE” koji se provodi u sklopu Programa prekogranične suradnje INTEREG V-A Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. Dodijeljeni iznos bespovratnih sredstava je 384.654,85 kn.

Projektnu prijavu izradila je tvrtka DRAFT d.o.o.Eagle vidljivost