Objavljeni natječaji za sufinanciranje sportskih programa i obuke neplivača u 2022. godini

Ministarstvo turizma i sporta danas je raspisalo Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja te Natječaj za sufinanciranje sportskih programa obuke neplivača „Hrvatska pliva“ u 2022. godini.

Ukupna vrijednost raspisanih natječaja je 17.673.570,00 kuna, odnosno 14.816.697,00 kuna za Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja te 2.856.873,00 kuna za Natječaj za sufinanciranje sportskih programa obuke neplivača „Hrvatska pliva“.

Ministarstvo turizma i sporta sufinancirat će prihvatljive troškove programa najviše do 80% vrijednosti prijavljenog programa.

Prijavitelj na Natječaj mora biti udruga iz sustava sporta koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama i Zakonu o sportu.

Prednost pri odobravanju financijskih potpora imat će prijavitelji za:
– sportske programe koji su namijenjeni djeci i mladima;
– sportski programi koji su besplatni za korisnike;
– sportske programe koji će se provoditi u slabije razvijenim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prihvatljive aktivnosti su:
– organiziranje programa bavljenje amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem;
– organiziranje sportskih natjecanja ili sudjelovanja na istima u Republici Hrvatskoj koja nisu međunarodnog karaktera;
– organiziranje sudjelovanja sportaša na sportskim natjecanjima izvan Republike Hrvatske;
– organiziranje međunarodnih sportskih natjecanja.

Prihvatljivi izravni troškovi programa po stavkama:
– troškovi prostora neophodni za provedbu programa koji podrazumijevaju: najam sportskog objekta, sportske dvorane, bazena i sl.;
– troškovi plaće/naknade provoditelja programa (nositelj, voditelji i ostali provoditelji) koji su navedeni u Obrascu prijave programa;
– troškovi prijevoza priznaju se samo za organizirani prijevoz korisnika programa ako je on neophodan za njegovu provedbu, a koristi se ekonomski najisplativija opcija;
– troškovi smještaja priznaju se do razine smještaja kategoriziranog s maksimalno četiri (4) zvjezdice (hotel, hostel, apartman, privatni smještaj, kamp….);
– troškovi nabavke opreme podrazumijevaju isključivo nabavku trenažnih rekvizita i pomagala te sportsku odjeću i obuću koja je nužna kako bi se mogle provesti sportske aktivnosti;
Prihvatljivi neizravni troškovi programa:
– troškovi za diplome, pehare, medalje, prehrane za korisnike programa;
– troškovi promidžbe programa;
– grafičke usluge (grafička priprema, usluge tiskanja) te fotografske i snimateljske usluge.
Prihvatljivi neizravni troškovi sveukupno ne smiju biti veći od 20% ukupne vrijednosti sredstava koja se dodjeljuju od Ministarstva turizma i sporta.

Temeljni ciljevi su osmisliti i provesti učinkovite i održive aktivnosti koje će pridonijeti razvoju sporta, a usmjerene su na poticanje bavljenja amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem, organiziranje sportskih natjecanja ili sudjelovanja na sportskim natjecanjima te omogućiti što većem broju djece, mladih i ostalim članovima društva svakodnevno bavljenje organiziranom tjelesnom aktivnošću koja će pridonijeti očuvanju i unaprijeđenu psihofizičkih sposobnosti i zdravlja kroz stvaranje uvjeta za bavljenje sportom na cjelokupnom području Republike Hrvatske.

Natječajima se provode mjere iz Nacionalnog programa športa 2019.-2026. obuhvaćene u Općem cilju 2 „Unaprijediti zdravstveno usmjereno tjelesno vježbanje i povećati promocijske vrijednosti športa“.

Natječaji su otvoreni danom objave na mrežnoj stranici Ministarstva turizma i sporta, odnosno od 5. siječnja do 5. veljače 2022. godine, a sve potrebne informacije možete pronaći ovdje.

Izvor: mint.gov.hr