Sazvana je 7. sjednica Općinskoga vijeća Općine Pitomača

saziv vijeće

Za utorak 25. siječnja 2022. sazvana je 7. sjednica Općinskoga vijeća Općine Pitomača.

Na dnevnom redu naći će se 8. točaka koje možete pogledati u sazivu:

SAZIV ZA 7. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA