Objavljen Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora Republike Hrvatske za 2022. godinu

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora Republike Hrvatske za 2022. godinu.

Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 1.000.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se putem Javnog poziva može prijaviti i dodijeliti po programu 5.000,00 kuna, a najveći 50.000,00 kuna. Prijavitelj može od Ministarstva zatražiti do 100% iznosa za financiranje programa.

Prihvatljivim prijaviteljem smatra se udruga koja udovoljava općim uvjetima navedenim u Uputama za prijavitelje. Jedan prijavitelj može podnijeti najviše jednu prijavu.

Prihvatljivo vremensko razdoblje za provedbu programa je 12 mjeseci.

Prihvatljivi tipovi programskih aktivnosti u okviru Javnog poziva koji su obvezni za prijavitelja koji se moraju provoditi su sve dolje navedene aktivnosti:

  1. Osiguranje visoke razine standarda i kvalitete usluga pri promidžbi poljoprivrede i ruralnog prostora;
  2. Podizanje javne svijesti o važnosti poljoprivrede i ruralnog prostora i uslugama koje su dostupne u sklopu programa (letci, brošure, plakati, medijske/promidžbene aktivnosti);
  3. Provođenje evaluacije programskih aktivnosti.

Prihvatljivi troškovi su:

  1. Ljudski resursi (izdaci za troškove plaća i naknada voditeljima programa ili projekta, izvoditeljima iz udruge i/ili vanjskim suradnicima koji sudjeluju u provedbi programa) do 70% ukupnog iznosa koji se traži od Ministarstva,
  2. Putovanja (putni troškovi, dnevnice i troškovi smještaja za potrebe obavljanja programskih aktivnosti),
  3. Oprema i roba (do 5% ukupnog iznosa koji se traži od Ministarstva),
  4. Ostali troškovi, grafičke usluge

Prihvatljivi neizravni troškovi programa su: troškovi režija (plin, voda, telefon, Internet, najam prostora, struja i slično), bankovni troškovi, poštanski troškovi, troškovi uredskog materijala, troškovi knjigovodstva. Prihvatljivi neizravni troškovi programskog prijedloga ne mogu biti veći od 20% ukupnog iznosa koji se traži od Ministarstva za provedbu prijavljenog programa.

Sve informacije o Javnom pozivu i pripadajući obrasci nalaze se na poveznici.

Zahtjevi se podnose zaključno s danom 1. ožujka 2022. godine.

Izvor: poljoprivreda.gov.hr