Općini Pitomača odobreno 220 tisuća kuna za rad Dječjeg vrtića “Potočnica”

fotopaneli vrtić 1

Središnji državni ured za demografiju i mlade donio je odluku o financiranju programa prijavljenih na temelju „Javnog poziva općinama indeksa razvijenosti od I. do IV. skupine i ostalima, sukladno uvjetima i kriterijima prihvatljivosti prijavitelja, za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godini“.

Općina Pitomača ostvarila je financiranje u iznosu od 220.000 kuna za Dječji vrtić “Potočnica”. Odobrenim financijskim sredstvima doprinijet će se postizanju što većeg institucijskog zbrinjavanja djece predškolske dobi u na području općina s potpomognutih područja, a posebno manje naseljenih i ruralnih područja Republike Hrvatske u kojima nedostaje i/ili je slabo razvijena institucionalna podrška za djecu rane i predškolske dobi.

Dostupnost ranog i predškolskog odgoja pretpostavlja smanjivanje regionalnih razlika u kvaliteti i cijeni predškolskog odgoja, dovoljan broj odgojitelja, dogradnju postojećih te izgradnju novih vrtića, kako bi se svakom djetetu u Hrvatskoj osigurao kvalitetan odgoj i obrazovanje od najranije dobi, a obiteljima pomoglo u odgoju i obrazovanju njihove djece u sve zahtjevnijem životnom okružju.

(draftdoo.hr)