OTVORENI POZIV za iskaz interesa članovima Nacionalne ruralne mreže za provedbu aktivnosti Mreže u 2022. godini

Pozivaju se članovi Nacionalne ruralne mreže da iskažu interes za aktivnosti koje bi se financirale iz mjere 20 – Tehnička pomoć Programa ruralnog razvoja tijekom 2022. godine.

Pozivom za iskaz interesa želimo uključiti članove u procese planiranja rada Mreže, sa svrhom prikupljanja informacija i prijedloga projekata/aktivnosti za 2022. godinu, a sve sukladno slijedećim ciljevima Mreže:

a) povećanje sudjelovanja dionika u provedbi Programa

b) poboljšanje kvalitete provedbe Programa

c) informiranje šire javnosti i potencijalnih korisnika o Programu i mogućnostima sufinanciranja projekata, te Strateškom planu ZPP-a i

d) poticanje inovacija u poljoprivredi, proizvodnji hrane, šumarstvu i ruralnim područjima.

Nastavno na iskaz interesa temeljem članka 52.a Pravilnika o provedbi mjere Programa ruralnog razvoja RH raspisati će Poziv za podnošenje prijedloga aktivnosti u provedbi Akcijskog plana Nacionalne ruralne mreže 2021.-2022., odnosno godišnjeg provedbenog akcijskog plana Mreže za 2022. godinu.

Prihvatljivi prijavitelji na Poziv za 2022. su isključivo članovi Nacionalne ruralne mreže, a rok prijave u članstvo bit će objavljen neposredno prije objave samog Poziva.

Prijave u članstvo Nacionalne ruralne mreže moguće su putem prijavnice, dok postojeći članovi mogu ažurirati svoje podatke na slijedećoj poveznici.

Prijave na Poziv za iskaz interesa članovi Mreže mogu podnijeti putem on-line obrasca. Iskaz interesa bit će otvoren do petka 4. ožujka 2022. godine do 23:59 sati.

NAPOMENA: Prijava na Poziv za iskaz interesa je dobrovoljna i neobavezna, te se ne smatra prijavom na Poziv za podnošenje prijedloga aktivnosti u provedbi Akcijskog plana Nacionalne ruralne mreže 2021.-2022., godišnjeg provedbenog akcijskog plana Mreže za 2022. godinu, koji će biti objavljen u I. kvartalu 2022. godine.

Izvor: ruralnirazvoj.hr