Uspješno teku radovi Sanacije odlagališta otpada „KLISA“

Izvođenje radova u sklopu projekta „Sanacije i konačnog zatvaranja odlagališta otpada – KLISA“ koje izvodi tvrtka GT-Trade d.o.o. odvija se prema terminskom planu, a u fotogaleriji možete vidjeti njihov napredak i trenutnu fazu izvođenja radova. Provedbom ugovorenih radova sanirati će se i zatvoriti navedeno odlagalište na području općine Pitomače te uskladiti sa važećom zakonskom regulativom. Nakon sanacije i konačnog zatvaranja, odlagalište će postati zelena površina.

Nositelj projekta je Općina Pitomača, a ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 16.473.750,00 kuna sa PDV-om te je sufinancirana iz Kohezijskog fonda u iznosu od 85% vrijednosti. Vrijeme potrebno za realizaciju ugovorenih radova je 16 mjeseci.

Projekt je uspješno prijavila tvrtka DRAFT d.o.o. na Poziv na dostavu projektnih prijedloga Sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada (šifra poziva KK.06.3.1.13) u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (OPKK) 2014.-2020. Upravljačko tijelo odgovorno za upravljanje i provedbu OPKK je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, dok je Posredničko tijelo razine 1 Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja te je Posredničko tijelo razine 2 Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

vidljivost klisa scaled

[g-gallery gid=”20171″]