DONESENE ODLUKE O ODABIRU PROJEKATA – „PROGRAM ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE (PORLZ)“

vrtić 2

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske Unije je donijelo odluku o odabiru projekata prijavljenih temeljem „Programa održivog razvoja lokalne zajednice“. Prihvatljivi korisnici Programa su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a u širem smislu svi stanovnici lokalne zajednice na potpomognutim područjima koji imaju korist od aktivnosti koji su dio Programa.

Odabrano je 258 prihvatljivih projekata među kojima je i projekt prijavljen od strane Općine Pitomača kojoj je odobren projekt „Rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića Potočnica“ s odobrenim iznosom financiranja od 350.000,00 kuna.

Cilj „Programa održivog razvoja lokalne zajednice“ je pridonijeti gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomognutih područja u skladu s njihovim razvojnim posebnostima. Program predstavlja podršku u unaprjeđenju društvene, javne, komunalne, socijalne i okolišne infrastrukture te razvoju infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak.