Završna konferencija projekta Centar za posjetitelje Križnica

283891153 5234715699901131 3894592579189194892 n

U petak 27. svibnja 2022. godine u 11:30 sati održat će se završna konferencija projekta “Centar za posjetitelj Križnica – Interpretacijski centar Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav” čime su stvoreni preduvjeti da se centar uskoro otvori za javnost.

Interpretacijski centar Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav smješten je na području značajnog krajobraza Križnica, ekološke mreže NATUTA 2000, Regionalnog parka Mura-Drava i područja Zelenog pojasa Europe (Green belt). Izgradnjom i uređenjem prostora Centra, kroz izradu multimedijalnih sadržaja usmjerenih na interpretaciju prirodne baštine na edukativan i inovativan način, pripremom i provedbom edukativnih radionica i programa škole u prirodi te kroz aktivnosti usmjerene na promociju odredišta prirodne baštine, promiče se zaštita, valorizacija, edukacija i održivo upravljanje Centrom. Kompletan prostor Centra pristupačan je osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

(Fotografija: Kristijan Toplak)