Pitomačan Ivan Sondi proglašen članom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

U palači Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u srijedu 15. lipnja 2022. održana je svečanost na kojoj je predsjednik HAZU akademik Velimir Neidhardt proglasio nove članove Akademije izabrane 19. svibnja, kao i one izabrane 2020., te im uručio povelje. Na skupštini HAZU 19. svibnja izabrano je 17 novih redovitih članova, pet dopisnih članova i pet članova suradnika HAZU, a 16. studenog 2020. izabrano je sedam redovitih članova, osam dopisnih članova i 11 članova suradnika. Zbog pandemije nije im bilo moguće tada uručiti povelje.

Iznimna nam je čast da je natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja redovitih članova Hrvatske akademije za redovite članove, odnosno akademike izabran u Razredu za prirodne znanosti, Pitomačan dr. sc. Ivan Sondi, redoviti profesor u trajnom zvanju Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta. Profesor Sondi dobitnik je i Srebrne plakete “Grb Općine Pitomača”, za postignute rezultate na području znanstvenih istraživanja u Republici Hrvatskoj u kategoriji prirodnih znanosti i matematike, polje geologije i oceanologije.

Iskrene čestitke profesoru Ivanu Sondiju!

Ivan Sondi rođen je 1965. u Pitomači. Znanstveni stupanj doktora znanosti iz geologije stekao je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1995. godine. Od 1991. do 2011. bio je zaposlenik Instituta Ruđer Bošković, gdje je 2010. godine izabran u zvanje znanstvenog savjetnika. Od 2011. godine redoviti je profesor u trajnom zvanju na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te gostujući profesor Instituta Jožef Stefan u Ljubljani. U razdoblju 1997. – 2003. boravio je i radio na Sveučilištu Clarkson u SAD-u, u laboratoriju znamenitog koloidnog kemičara hrvatskog podrijetla prof. Egona Matijevića. Tijekom boravka u SAD-u bio je i gostujući istraživač na institucijama Specialty Minerals, Pennsylvania; Lincoln Laboratory, MIT, Massachusetts; i Beckman Coulter, Florida.

Detaljnije o proglašenju i životopisu Ivana Sondija možete pogledati na ovim linkovima:

Ivan Sondi postao redoviti član HAZU