Proslava Dana Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav i Big Jump

big jump

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije zajedno sa partnerima, u sklopu projekta Development and Protection of the Transboundary Biosphere Reserve Mura-Drava-Danube, HUHR/1901/2.2.1/0122, akronima Riverside, a u suradnji sa turističkom agencijom DRAFT d.o.o., Općinom Pitomača i Turističkom zajednicom Općine Pitomača, u nedjelju, 10. srpnja 2022. godine, na obali rijeke Drave na Križnici, organizira proslavu Dana Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav i uključivanje u veliku europsku ekološku akciju Big Jump.

(virovitica-nature.hr)