Završen projekt izgradnje plinske mreže Pitomača – Križnica s odvojkom prema ulici Šašnato Polje

prirodniplin

Ishođenjem uporabne dozvole završio je projekt izgradnje plinske mreže Pitomača – Križnica s odvojkom prema ulici Šašnato Polje.

Projektom je izgrađen plinski cjevovod vođenjem trase od spoja s postojećom plinskom distributivnom mrežom u Dravskoj ulici u naselju Pitomača prema naselju Križnica (do rijeke Drave) i ulicom Šašnato Polje.

Također, kroz projekt svi zainteresirani subjekti, kategorije kućanstvo i industrija, koji imaju svoje građevine u naselju Šašnato polje, a koji se žele priključiti na plinsku distributivnu mrežu mogu se javiti u prostorije tvrtke Plinkom d.o.o. i podnijeti zahtjev za priključenjem na plinsku distributivnu mrežu.

– Uvjeti za priključenje su legalnost građevine odnosno uz zahtjev za priključenje potrebno je dostaviti akt o legalnosti građevine (pravomoćnu građevnu dozvolu ili rješenje o uvjetima građenja ili potvrdu na glavni projekt ili uporabnu dozvolu ili za građevine sagrađene prije 1968. godine), uvjerenje iz Katastra da je građevina evidentirana u katastarskom operatu prije 15.veljače 1968. godine, vlasnički list (gruntovni izvadak ne stariji od 6 mjeseci) i kopiju katastarskog plana sa ucrtanim objektom kojeg se priključuje na plinski distribucijski sustav – kažu iz tvrtke Plinkom d.o.o.

Ukupna dužina plinovoda iznosi 5.080,21 metara, a izvođač radova bila je tvrtka Bagergrad d.o.o. iz Pitomače, dok je nadzor vršila tvrtka TH Projekt d.o.o. iz Novigrada Podravskog.

(www.icv.hr, ib)