Obavijest poljoprivrednicima o terminima za besplatni povrat prazne ambalaže pesticida

Udruga proizvođača i zastupnika sredstava za zaštitu bilja RH – CROCPA je u suradnji sa tvrtkom CIAK d.o.o. u 2008.god. pokrenula jedini organizirani sustav gospodarenja praznom ambalažom sredstava za zaštitu bilja u RH – CROCPA EKO MODEL. U sklopu navedenog projekta provode se tzv.akcije „Prateći list“. To znači da u svim županijama RH, u točno određeno vrijeme, na unaprijed definiranom lokalitetu, poljoprivrednici mogu doći, vratiti praznu ambalažu i za vraćenu količinu tog otpada dobiti od tvrtke CIAK d.o.o. ovjeru na propisanom obrascu pratećeg lista. Poljoprivrednicima je ovjereni prateći list potreban radi ispunjavanja obveza propisanih Zakonom o gospodarenju otpadom.

Korisnicima je osiguran besplatni povrat prazne ambalaže isključivo ovih tvrtki: Agroavant, AgroChem-Maks, Agroteks, Albaugh TKI (Pinus Agro), BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Corteva Agriscience (Dow AgroSciences), Danon, Euroazijski pesticidi, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija, Nufarm, Monsanto, Orchem, Stockton, Syngenta Agro.

U sklopu projekta sakuplja se samo prazna primarna/opasna ambalaža navedenih proizvođača koji financiraju projekt. Transportna ambalaža kao niti ambalaža bilo kojih drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja (npr. mineralna gnojiva) se ne prihvaća.

Udruga CROCPA i tvrtka CIAK d.o.o. zadržavaju pravo promjene rasporeda sakupljanja ili obustave istog u slučaju takvih preporuka Kriznog Stožera o zabrani masovnih okupljanja.

Virovitičko – podravska županija

25.08.2022.

 

01.09.2022.

Agrimex d.o.o., Detkovac 19

Slatina com d.o.o.

Trg Ruđera Boškovića

( stara tržnica )

Detkovac

 

Slatina

09.00 – 11.00

 

09.00 – 11.00

05.09.2022.  

 

Reciklažno dvorište, Industrijska zona Rakitka 2 Kladare 08.00 – 11.00
07.09.2022.

PP Orahovica d.d. – Gutmanovci

Zakov gaj Gutmanovci 08.30 – 12.00
PP Orahovica d.d. Zdenci b.b. Zdenci 13.00 – 14.30

 

Tvrtka CIAK d.o.o. osigurati će na lokacijama potrebnu dokumentaciju ( prateće listove ). Poljoprivrednicima je ovjereni prateći list potreban radi ispunjavanja obveza propisanih Zakonom o gospodarenju otpadom.

Poljoprivrednici, kao i do sada, trebaju dati informaciju o OIB-u i adresi.

Isto tako, na lokaciji održavanja Akcije svi se trebaju pridržavati svih mjera Stožera civilne zaštite.

                                                                                             

Mirela Šarić – Jovičić, dipl. ing. agr.

Viši stručni savjetnik Službe za stručnu podršku – Područna jedinica Virovitica