Pitomačko Općinsko vijeće održalo 10. sjednicu

U Domu kulture “Drago Britvić” u Pitomači, u srijedu 17. kolovoza 2022., održana je 10. sjednica Općinskog vijeća pod predsjedanjem predsjednika Rikarda Bakana.

Tema aktualnog sata bila je vezana uz poskupljenje plina. Direktor Komunalno d.o.o. Zdravko Paša i predsjednik Općinskog vijeća Rikar Bakan istaknuli su da zbog nemogućnosti garantiranja trenutne povlaštene cijene plina, svim mještanima će se pomoći ispuniti obrasce kako bi potpisali ugovore s distributerom Zagreb plin kako bi ostvarili jeftiniju cijenu plina.

Većina točaka Dnevnog reda bila je vezana uz razmatranje polugodišnjih financijskih izvješća o izvršenju proračuna Općine Pitomača i svih njegovih korisnika (Dječji vrtić Potočnica, Knjižnica i čitaonica Pitomača, Centar za kulturu Drago Britvić), kao i Izvješće o radu općinskog načelnika te je većina donesena jednoglasno.

Također, donesena je i I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Pitomača za 2022. godinu, kao i I. Izmjene i dopune Financijskog plana njezinih korisnika. Isto tako donesena je Odluka o donošenju V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pitomača.

– Zadovoljni smo izvršenjem proračuna u ovom polugodišnjem razdoblju. Izvršen je na razini od 52,5 posto, što je i više nego planirano u prvih šest mjeseci. Slijedom toga su donesene i prve izmjene i dopune. Proračun je povećan za 11,8 milijuna kuna što je vezano za sve projekte koje trenutno provodimo, ali i dopune financijskog plana svih općinskih korisnika – rekao je predsjednik Općinskog vijeća Rikard Bakan.

Donesena je i Odluka o II. Izmjeni Odluke o mjerilima za određivanje ekonomske cijene smještaja djece i visinu roditeljskih uplata za ostvarivanje redovnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću „Potočnica“. Tako je cijena smještaja sa 400 kuna povećana na 450 kuna.

– Prošle godine smo smanjili participaciju s 470 na 400 kuna, no zbog aktualne situacije, inflacije, poskupljenja hrane, ulaznih troškova i energenata, morali smo podići tu cijenu na 450 kuna što je 25 posto ukupne cijene, ostatak sufinancira Općina – rekao je Bakan.

Razmotreno je i Izvješće o stanju u prostoru Općine Pitomača za razdoblje od 01. siječnja 2017. godine do 31. prosinca 2020. godine, te je donesen Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Općine Pitomača za isto razdoblje.

Na sjednici su ujedno donesene i Odluke o komunalnom redu na području općine Pitomača, prokopima javnih površina na području općine Pitomača, načinu i uvjetima postavljanja montažnih objekata, privremenih građevina, ugostiteljskih terasa i pokretnih naprava na javnim površinama na području općine Pitomača. Kao i Odluke o osnivanju poduzetničke zone Rakitka I, davanju financijskog osiguranja u obliku zadužnice Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU za projekt Proširenje gospodarske zone Raktika 1- izgradnja ceste i infrastrukture te o davanju na korištenje i upravljanje Centra za posjetitelje Križnica – Interpretacijski centar Rezervata biosfere Mura – Drava – Dunav.

– Centar je dan na korištenje Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije. Znamo za Javnu ustanovu da vrlo uspješno vodi sličan objekt u Noskovačkoj Dubravi i vjerujemo da će tako biti i na Križnici. Samim time završavamo spomenuti projekt koji će u pravo smislu riječi zaživjeti sljedeće sezone – kaže R. Bakan.

Donesenom Odlukom o imenovanju Povjerenstva za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Pitomača i Odlukom o davanju na korištenje i upravljanje Centra za posjetitelje Križnica – Interpretacijski centar Rezervata biosfere Mura – Drava – Dunav u Povjerenstvo su izabrani: Rikard Bakan, Tomislav Lovreković, Marinko Barčan, Mirela Tudić Rengel, Krunoslav Bedeković, Dario Ripli kao predstavnik upravnog tijela jedinice (regionalne) samouprave te jedan predstavnik Ministarstva poljoprivrede.

(www.icv.hr, ib; Foto: I. Barčan)

Podijeli...
Back to top
Skip to content