U ponedjeljak 10 listopada obilježit će se početak radova na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pitomača“

viber slika 2022 09 13 09 25 57 235

Obilježavanje početka radova na izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda projekta Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pitomača“ održat će se
u ponedjeljak 10. listopada 2022. godine s početkom u 11 sati na lokaciji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, Ulica Stjepana Sulimanca BB (ulaz od Dravske ulice), Pitomača.

Projekt Pitomača obuhvaća radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje otpadnih voda i uređaja za pročišćavanja otpadnih voda: kroz Aktivnost 1 dogradnja sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Pitomača te Aktivnost 2 rekonstrukcija i dogradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Pitomača.

Ugovor za dogradnju i rekonstrukciju postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracija Pitomača izvodi tvrtka ESOTECH d.d., a vrijednost Ugovora iznosi 35.200.995,83 HRK bez PDVa.
Vrijednost projekta Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pitomača iznosi 262.029.556,25 HRK, a najveći udio u sufinanciranju dolazi iz sredstava Europske Unije, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.2020., u iznosu 149.028.803,45 HRK. Ostali iznos prihvatljivih troškova sufinancirati će se nacionalnim sredstvima u iznosu od 60.594.841,55 HRK. Pripreme za ovaj projekt počele su 2010. godine, a realizacija se predviđa do 2023. godine. Projekt se provodi na uslužnom području Općine Pitomača u Virovitičko podravskoj županiji, a obuhvaća naselja Pitomača, Grabrovnica, Dinjevac, Kladare, Otrovanec te Stari Gradac u svrhu ispunjavanja uvjeta Direktiva 91/271/EEC te 98/83/EC i s ciljem povećanja
priključenosti stanovništva na sustave javne odvodnje i vodoopskrbe.