Održana 11. sjednica Općinskoga vijeća Općine Pitomača

11 sjednica vijeća 1

U Centru za kulturu „Drago Britvić“ jučer (utorak) je održana 11. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača pod presjedanjem predsjednika Rikarda Bakana.

Na početku sjednice uz redovnih 11 točaka, Dnevni red nadopunjen je sa 12. točkom koja se ticala Donošenja Odluke o izmjeni Odluke o osnovici i koeficijentima za obračun plaće te drugim materijalnim pravima Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika općine Pitomača.

– Posljednja 12. točka Dnevnog reda donesena je zbog usklađivanja sa Zakonom o plaćama odnosno Pravilnika o plaćama dužnosnika lokalne samouprave i uprave zbog toga što je po zadnjem popisu stanovnika općina Pitomača znatno pala po broju stanovnika i s time se svrstala u skupinu općina od 3001 do 10 tisuća stanovnika. S obzirom da je tim Zakonom o plaćama propisano da ne smije prelaziti veći iznos od umnoška koeficijenta 4,55 pa je tako načelnikov koeficijent sa 4,60 smanjen na 4,55 i samim time mu se smanjuje i plaća – rekao je predsjednik Općinskog vijeća Rikard Bakan.

Nakon Aktualnog sata, dosadašnju vijećnicu Mirnu Lovreković (SDP) zbog preseljenja u drugu županiju, zamijenit će Ivica Martinčević (SDP) koji je na sjednici dao svečanu prisegu kao novi vijećnik.
11 sjednica vijeća 2

– Uz odstupanje Mirne Lovreković kao vijećnice i koja je bila član Odbora za financije i proračun doneseno je i Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru Odbora za financije i proračun. Za člana Odbora predložena su dva vijećnika Zdravko Dijaković i Ivica Peterfi, a glasovanjem vijećnika za člana Odbora za financije i proračun imenovan je Ivica Peterfi – rekao je predsjednik Vijeća R. Bakan.

Isto tako, na sjednici je donesena Odluka o davanju kompostera za bio-otpad na upravljanje FLORI d.o.o. Virovitica kao pravnoj osobi koja obavlja javne usluge zbrinjavanja biorazgradivog komunalnog otpada s područja općine Pitomača.

-S obzirom da Pitomača i ostala naselja nemaju kompostanu, adekvatno se mora zbrinjavati biootpad, a to će se raditi na prostorima odlagališta kojim upravlja Flora d.o.o. iz Virovitice, a mi kao lokalna samouprava smo kupili jedan takav komposter za biootpad u koji će se takav biootpad i odlagati – rekao je R. Bakan.

11 sjednica vijeća 3

Također, donesene su Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretninu naselju Pitomača i Grabrovnica te Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture nerazvrstanih cesta, mjesnog groblja u naselju Stari Gradac i nogometnog igrališta javnim dobrom u općoj uporabi.

Jednoglasno je donesena Oduka o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Knjižnica i čitaonice Pitomača na neodređeno vrijeme te je donesen zaključak o davanju Prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića „Potočnica“ Pitomača. Donesena je i Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Pitomača, a isto tako razmotreno je Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Pitomača za 2021. godinu.

(www.icv.hr, ib; foto: I. Barčan)