Vijećnici jednoglasni: Izglasan najveći proračun u povijesti Općine Pitomača

vijece 15122022

U četvrtak 15.12. u pitomačkoj vijećnici je održana 12. sjednica Općinskog vijeća pod presjedanjem Rikarda Bakana, a u nazočnosti načelnika općine Željka Grgačića. Nakon verifikacije zapisnika s prethodne sjednice i aktualnog sata, među prvim točaka Dnevnog reda jednoglasno je donesena II. izmjena i dopuna općinskog Proračuna za 2022. godinu.

– Većina točaka Dnevnog reda bile su vezane uz rebalans odnosno izmjene proračuna 2022. godinu. Također, donesen je i Proračun za 2023. godinu. Što se tiče izmjena proračuna možemo biti zadovoljni jer smo išli u rebalans za povećanje proračuna za gotovo tri milijuna kuna tako da će ovo biti rekordni općinski proračun u visini oko 69 tisuća kuna. Najviše su ti plusevi vezani uz povećanje rente za iskorištavanje mineralnih sirovina s obzirom na to da na našem području postoje eksploatacijska plinska polja mi smo zabilježili povećan priljev sredstava po toj osnovi. Tako je povećan proračun za 2022. godinu i samim tim su povećani i neki rashodi, ali nisu išli tom dinamikom kao prihodi, tako da ćemo ovogodišnji proračun završiti u plusu – rekao je predsjednik Općinskog vijeća Rikard Bakan.

Općinski vijećnici su usvojili proračun za 2023. godinu, koji je planiran u iznosu od 8.847.000 eura i projekcije za 2024. i 2025. godinu.

– Što se tiče proračuna za 2023. godinu donesen je jednoglasno zajedno s projekcijama za 2024. i 2025. godinu. Dakle proračun za 2023. godinu je planiran u iznosu nešto manjem od 9 milijuna eura što je rezultat projekata koji se provode, za koje imamo potpisane ugovore i sigurni smo da će se provoditi u narednoj godini. Temeljem toga je tako proračun i planiran. Tu su i neka sredstva izvršenih projekata u ovoj godini za koje ćemo tek u sljedećoj 2023. godini dobiti refundaciju, tako da će nam proračun biti isto negdje na razini ovogodišnjeg proračuna odnosno koji je ovim rebalansom donesen. Aktivnosti koje su zacrtane uglavnom su ugrađene u ovaj proračun. Naravno da projekcije za 2024. i 2025. godinu nisu mogle biti tako precizirane pa je on nešto manji u iznosu od 4,5 milijuna eura –rekao je Rikard B.

Većina točaka dnevnog reda odnosila se na donošenje izmjena i dopuna proračuna te financijskog plana za sve proračunske korisnike (Dječji vrtić Potočnica, Knjižnica i čitaonica Pitomača, Centar za kulturu Drago Britvić). Također, donesene je Program o II. Izmjenama Programa javnih potreba u kulturi i sportu na području općine Pitomača u 2022. godini.

Uz to, za novog vršitelja dužnosti ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme imenovan je Marinko Barčan.

Doneseni su i Programi utroška sredstava spomeničke rente, šumskog doprinosa i naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2023. godinu, kao i Programa javnih potreba u kulturi i sportu na području općine Pitomača za 2023. godinu. Isto tako donesena je Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje Sporazuma o uvjetima i načinu upravljanja područjem provedbe projekata „Izgradnja sustava vodoopskrbe u naselju Križnica“ i „Izgradnja sanitarne kanalizacijske mreže naselja Velika Črešnjevica“ financiranih iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO).

– Također na sjednici je donesena i odluka o davanju suglasnosti načelniku da može sklapati sporazume za provedbu projekta „Izgradnja sustava vodoopskrbe u naselju Križnica“. To je jedino naselje u Općini koje ovim projektom Aglomeracije nije bilo na žalost obuhvaćeno pa se nadamo da ćemo u 2023. godini uspjeti to realizirati. Isto tako, i za drugi projekt „Izgradnja sanitarne kanalizacijske mreže naselja Velika Črešnjevica“. To su projekti koji bi se trebali financirati iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za razdoblje 2021. – 2026. godine. Svi izgledi su da će ti projekti usvojeni odnosno da ćemo ih dobiti te je zato i dana suglasnost načelniku s obzirom na to da se radi o većim iznosima kako bi mogao sam sklapati sporazume za realizaciju ovih projekata – rekao je predsjednik Općinskog vijeća R. Bakan.

Na sjednici je donesen i Program o izmjeni II. Izmjenama programa korištenja sredstava socijalne skrbi te Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu. Donesen je i Godišnji plan davanja koncesija na području općine Pitomača za 2023. godinu, kao i Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima.

Također, donesena je Odluka o izmjeni Odluke o visini naknade članovima Općinskog vijeća i članovima radnih tijela Općinskog vijeća, te Odluka o osnivanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa ili projekata za financiranje javnih potreba u kulturi, Odluka o izmjenama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području općine Pitomača.

Isto tako, donesena je Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području općine Pitomača koji će se održati 5. veljače 2023. godine, te Rješenje o imenovanju članova stalnog sastava Općinskog izbornog Povjerenstva za izbor članova Vijeća mjesnih odbora na području općine Pitomača, visina naknade za rad članova tijela za provedbu izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području općine Pitomača.

FOTOGALERIJA

(www.icv.hr, ib; foto: I. Barčan)