Izobrazba o sigurnom rukovanju i primjeni pesticida

Učilište DMD Naturalis  u suradnji s Poduzetnički inkubatorom Virovitičko-podravske županije u subotu 04.02.2023 godine će održati izobrazbu o održivoj uptrebi pesticida iz Modula za profesionalne korisnike – dopunska izobrazba.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji nisu pohađali izobrazbu da te mogu sad učiniti.

Izobrazba će se održati u subotu 04.02.2023. godine s početkom u 10:00 u Poduzetničkom inkubatoru  u Kladarama.

Bez naslova