Otrovanec dobiva pješačku stazu

staza otrovanec

Nakon započetih ulaganja u sportski objekt u Otrovancu nastavlja se ulaganje u naselje Otrovanec.

Sukladno provedenom postupku jednostavne nabave sklopljen je Ugovor o izvođenju radova na izgradnji pješačke staze u Otrovancu sa izvođačem radova KOGRAD vl. Leo Balać, Kladare 19, Pitomača. Ukupna vrijednost investicije je 59.131,02 eura s PDV-om, a iznos od 49.599,33 eura osiguran je iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj iz tipa operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu« koji se provodi putem  lokalnih razvojnih strategija (LRS) odabranih LAG-ova unutar podmjere 19.2. Provedba operacija unutar CLLD strategije.

Nova pješačka staza pružat će se u smjeru sjever – jug od k.br.41, do zgrade Osnovne škole  i dječjeg igrališta, u pojasu zelenih i parkovnih površina usporedno sa županijskom cestom koja prolazi kroz naselje Otrovanec i povezuje isto sa naseljem Pitomača.

Pješačka staza projektirana je u predviđenoj širini površinskog sloja od 1,4 m, odnosno ukupne prosječne širine konstrukcije minimalno 1,80 m i bit će prilagođena korištenju osoba smanjene pokretljivosti i invalidnih osoba. Projektom izgradnje je predviđena izvedba staze na način da se izvrši iskop zemljanog materijala (sloj humusa i zemlje), ovisno o visini staze u odnosu na okolno tlo, do nivoa posteljice. Nadalje se na pripremljenu posteljicu vrši ugradnja kamenog materijala tucanika do nivoa ugradnje rubnjaka, min 10 cm. Zatim se vrši ugradnja rubnjaka i nakon toga ugradnja kamenog materijala tucanika do predviđene visine sloja kao i sloja kamena za fino izravnanje debljine do 5 cm. Između upuštenih rubnjaka ugrađuje se sloj asfalta od 5 cm. Konačno se vrši ugradnja, odnosno fino planiranje zemljanog materijala iz iskopa sa vanjske strane rubnjaka, obostrano na stazu i na dijelove kamenog nasipa uz stazu.

Cilj projekta „Izgradnja pješačke staze u naselju Otrovanec“ je kretanje pješaka sigurnim i nesmetanim putem koji su se do sada kretali javnom cestom zbog nedostatka pješačkih staza. Najvažniji razlog izgradnje nove pješačke staze je i povećanje sigurnosti djece i mladih koji pohađaju Osnovnu školu u Otrovancu jer će nova staza povezivati Osnovnu školu i autobusno ugibalište.

RURALNI EU LOGO