Započinje rekonstrukcija zgrade sporta u Otrovancu

Nakon provedenog postupka jednostavne nabave sklopljen je Ugovor o rekonstrukciji zgrade sporta u Otrovancu sa izvođačem radova TRGOVAČKO – FASADERSKI OBRT “DUGA” vl. Tihomir Živko iz Pitomače. Ukupna vrijednost investicije je 50.166,75 eura s PDV-om, a iznos od 33.563,61 eura osiguran je iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj iz tipa operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu« koji se provodi putem lokalnih razvojnih strategija (LRS) odabranih LAG-ova unutar podmjere 19.2. Provedba operacija unutar CLLD strategije.

Obuhvat zahvata su radovi rekonstrukcije koji podrazumijevaju izvođenje radova na postojećoj zgradi javne namjene – zgrada u funkciji sporta čija građevinska bruto površina nije veća od 600m2, a kojima se dodaju dijelovi zgrade koji su dio omotača grijanog dijela zgrade, kao što je toplinska izolacija zidova i kosih krovnih ploha (ugradnja sloja toplinske zaštite na ovojnici zgrade), odnosno planirano je ugradnja sloja toplinske zaštite na sve vanjske fasadne zidove, na zid prema tavanu, na kosi krov iznad grijanog prostora u etaži 1.kata, na stropnu ploču prizemlja iznad koje je prostoru negrijanog tavana, podzidavanje postojećih vanjskih zidova na dijelu neposredno ispod krovišta, a kako bi se vanjski fasadni sloj mogao pravilno ugraditi napravit će se zamjena postojeće stolarije i ugradnja nove stolarije na ovojnici zgrade, planirana je još zamjena postojeće ograde nogometnog igrališta, odnosno ugradnja nove zaštitne ograde na mjestu postojeće i dotrajale zaštitne ograde.

RURALNI EU LOGO