Temeljem Programa olakšica i poticaja razvoja gospodarstva na području općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 2/21), objavljuje se Javni poziv za davanje potpore za sudjelovali na sajmovima i specijaliziranim izložbama u zemlji i inozemstvu

Prijava za korištenje sredstava po mjerama iz ovog Programa se podnosi do 31. prosinca 2023. godine, odnosno do utroška sredstava, uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju i na propisanim obrascima koje zainteresirani mogu preuzeti ovdje:

Ispunjen zahtjev za korištenje sredstava i pripadajuća dokumentacija dostavlja se osobno ili poštom na adresu: Općina Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1, 33405 Pitomača.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Općini Pitomača, Ljudevita Gaja 26/1, Pitomača ili na telefon 033/782-840.