Održana 13. sjednica pitomačkog Općinskog vijeća: Vijećnici usvojili niz odluka i brojna izvješća

U ponedjeljak 13. ožujka u pitomačkoj vijećnici je održana 13. sjednica Općinskog vijeća pod presjedanjem Rikarda Bakana, a u nazočnosti načelnika općine Željka Grgačića.

Nakon verifikacije zapisnika s prethodne sjednice i aktualnog sata, vijećnici su raspravljali o tridesetak točaka Dnevnog reda uglavnom vezanih uz razmatranje godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Općine, izvješća o radu i financijske izvještaje općinskog načelnika, općinskih proračunskih korisnika i ravnatelja tvrtki i ustanova.

Što se tiče godišnjeg izvješća možemo reći da je proračun izvršen u jako dobrom postotku, indeks je 93,81 posto, što je blizu 70 milijuna kuna. U povijesti Pitomače proračun nije bio toliko velik niti je izvršenje bilo tako veliko – rekao je predsjednik Općinskog vijeća Rikard Bakan.

Među točkama Dnevnog reda našlo se i niz odluka. Tako je donesena odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini u naselju Kladare, kao i Odluka o prihvaćanju darovanja nekretnine te je donesen i Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje općine Pitomača za 2023. godinu.
Donesen je i Pravilnik o poslovanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti na području općine Pitomača, Odluka o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima na području općine Pitomača, a isto tako donesena je i Odluka o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti na području općine Pitomača.

– Na vijeću su donesene i odluke koje se tiču ustrojstva jedne izdvojene komunalne službe u okviru Općine Pitomača vezano uz novu skelu koja će kroz nekoliko tjedana biti u pogonu. Da bi općina mogla ostvariti pravo na povrat sredstava za plaće skelara koje su do sada teretile proračun općine Pitomača, jednoglasno je odlučeno da se osnuje taj izdvojeni pogon kako bi dio skelara koji će raditi na novoj skeli bili na plaći općinskog proračuna tako da općina može zatražiti povrat sredstava jer trgovačka društva nemaju mogućnost tražiti povrat sredstava – objašnjava R. Bakan.

20230313 180308

Uz postojeći Dnevni red, na sjednici je donesena nadopuna Dnevnog reda točkom 30 koja se odnosila na donošenje Odluke o davanju na korištenje upravljanja nove skele „Križnica“.

– Ova nadopuna Dnevnog reda usko se nadovezuje na odluke koje su donesene uz novu skelu odnosno novi izdvojeni pogon koji će biti osnovan. Pa će tako ovom Odlukom nova skela „Križnica“ biti dana na korištenje Komunalnom Pitomača pošto je poduzeće registrirano kao brodar, a znamo da skelom ne može upravljati nitko tko nije registriran za tu djelatnost – kaže R. Bakan.

Na 13. sjednici Općinskog vijeća razmatrana su i Izvješća o izvršenju Programa gradnje i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Pitomača za 2022. godinu, kao i Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Pitomača za 2022. godinu te Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu.

Isto tako, razmatrana su Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa, utroška sredstava za spomeničke rente za 2022. godinu, kao i razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i sportu na području Općine Pitomača za 2022. godinu te Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2022. godini.

Uz navedene Odluke, donesena je i Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pitomača i Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić kojom je jasno odlučeno tko i na koji način ima prednost pri upisu.

(www.icv.hr. ib; foto: I. Barčan)