Natječaj INA “Zeleni pojas”

Ovogodišnji 10. Inin Zeleni pojas počinje 22. travnja 2023., na Dan planeta Zemlje. INA poziva organizacije civilnog društva, javne i obrazovne ustanove, dobrovoljna vatrogasna društva te parkove prirode da prijave svoje projekte iz područja zaštite okoliša, prirode i klime na natječaj koji kontinuirano objavljuje od 2014. godine. Do sada je kroz Inin Zeleni pojas sufinancirano čak 134 projekata s ukupnim iznosom od 367.053,00 eura.

Pravo na prijavu imaju organizacije civilnog društva, javne ustanove, uključujući i obrazovne, parkovi prirode i dobrovoljna vatrogasna društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Maksimalni iznos sufinanciranja po projektu iznosi 5.300,00 EUR. Kandidati koji se prijavljuju moraju, financijski ili materijalno, pridonijeti s 20 % od ukupnog proračuna namijenjenog za projekt.

INA je u mogućnosti sufinancirati odabrane projekte tek nakon potpisa sponzorskog ugovora s odabranim organizacijama (potpisivanje ugovora planira se između 15.6. i 15.7. 2023. godine). Svi odabrani projekti moraju biti završeni do 31. prosinca 2023.

PODRUČJA AKTIVNOSTI PROJEKTA:

  • poseban potprogram Zelenog pojasa u 2023. godini jest sadnja drveća kao jednostavan i efikasan način smanjenja ugljičnog dioksida u atmosferi
  • zaštita biološke raznolikosti Republike Hrvatske (aktivnosti na očuvanju autohtonih sorti te netaknutih područja mjerama zaštite ili edukacije za njihovu zaštitu ili korištenje)
  • zaštita tla, mora i kopnenih voda sprečavanjem onečišćenja (smanjenje uporabe pesticida i umjetnih gnojiva, smanjenje onečišćenja otpadnih voda, pošumljavanje s ciljem sprečavanja erozije tla),
  • obrazovanje dionika s naglaskom na mlade koji mijenjaju ponašanje stvarajući pozitivan utjecaj na okoliš,
  • inovacije koje uvode praksu kojom se štede resursi, smanjuje nastanak otpada, štedi energija (alternativni oblici transporta, ponovna uporaba predmeta i proizvoda, recikliranje, izbjegavanje nastanka otpada),
  • čišćenje javnih površina, jezera, rijeka, mora, uključujući i revitalizaciju morske obale, s naglaskom na uklanjanje otpada bez primjerice krčenja prirodnih ekosustava koji narušavaju bioraznolikost,
  • briga o školskim vrtovima, voćnjacima i eko područjima, njihovo uređenje isključivo sadnjom višegodišnjih i po mogućnosti autohtonih biljaka s naglaskom očuvanja ili povećanja bioraznolikosti te opremanje elementima isključivo od prirodnih i ekoloških materijala (stalci za bicikle ako projekt potiče upotrebu bicikala, klupe, stolovi, skloništa, mostovi, info ploče, spremnici za odvojeni otpad),
  • neformalne obrazovne aktivnosti o zaštiti okoliša, prirode i klime namijenjene lokalnim zajednicama,
  • izložbe o zaštiti okoliša,
  • druge aktivnosti iz područja zaštite okoliša i prirode.

Za više informacija posjetite link: https://zelenipojas.ina.hr/o-zelenom-pojasu/