Javni poziva za prijavu štete od prirodne nepogode od poplave za područje Općine Pitomača

Župan Virovitičko-podravske županije, Igor Andrović proglasio je 23. svibnja 2023. godine, prirodnu nepogodu za područje općine Pitomača uzrokovanu prekomjernim oborinama koje su uzrokovale poplave na području općine Pitomača tijekom mjeseca svibnja 2023. godine, pri čemu je uslijed navedenog, a na prostoru Općine Pitomača nanesena velika materijalna šteta na svim poljoprivrednim kulturama, trajnim nasadima, plastenicima, opremi te gospodarskim i stambenim objektima..

U skladu sa Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica šteta od prirodnih nepogoda (dalje u tekstu: Zakon, „Narodne novine“ broj 16/2019), pozivaju se oštećenici na čijoj je imovini s područja općine Pitomača nastala šteta od prirodne nepogode da podnesu prijavu štete Općina Pitomača.

Štete se prijavljuju na zakonom propisanom Obrascu PN koji mora biti popunjen u cijelosti i ovjeren potpisom.

Uz Obrazac PN obavezno se prilaže:

– Presliku lista A i B iz upisnika Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (Zahtjev za poticaj).

– Obrazac izjave

– Presliku kartice zaštićenog računa (ukoliko ga se posjeduje)

– Fotodokumetacija oštećenja

Ako se radi o šteti u poljoprivredi, u obrascu PN u opisu imovine nužno je navesti za svaku poljoprivrednu kulturu površinu u ha, ukupan broj stabala ili trsova, postotak oštećenja pojedine kulture te MIBPG, ime i naziv OPG-a.

Povjerenstvo zadržava pravo od prijavitelja zatražiti dodatnu dokumentaciju.

Potpuno i čitko ispunjene te ovjerene prijave na propisanom obrascu PN s prilozima mogu se dostaviti putem e-pošte: [email protected] te osobno u Općinu Pitomača ili poštom na adresu Općina Pitomča, Ljudevita Gaja 26/1, 33405 Pitomača.

 Prijave se primaju do od 24. svibnja do 02. lipnja 2023. godine do 14:00 sati bez obzira na način dostave.

Napomene:

– sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda ne dodjeljuju se za štete kako je utvrđeno u članku 20. Zakona (u slučaju štete na imovini koja je osigurana, u slučaju osigurljivih rizika na imovini koja nije osigurana ako je vrijednost oštećene imovine manja od 60 % vrijednosti imovine i dr.),

– u skladu s člankom 35. Zakona prilikom raspodjele sredstava pomoći za djelomičnu sanaciju šteta od prirodnih nepogoda, iznos novčanih sredstava ne može biti veći od 5% iznosa konačne potvrđene štete na imovini pojedinog oštećenika,

– Državno povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda RH sukladno Zakonu određuje kriterije za dodjelu sredstava pomoći za sve štete nastale uslijed svih prirodnih nepogoda na području Republike Hrvatske, te da nije moguće unaprijed odgovoriti hoće li se dodjeljivati sredstva pomoći, jer je postupak prijava šteta tek započeo te Državno povjerenstvo ne raspolaže potpunim podacima o ukupnim nastalim štetama uslijed prirodnih nepogoda na području Republike Hrvatske.

Za sva dodatna pitanja i pojašnjenja molimo kontaktirati na mail: [email protected] ili telefon broj 033/782-840

Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda

POTREBNE OBRAZCE MOŽETE PREUZETI:

  • OBRAZAC PN – možete preuzeti ovdje
  • OBRAZAC IZJAVE – možete preuzeti ovdje