Javna tribina za stanovništvo projekta „ SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE PITOMAČA“

Aglomeracija

Osobito nam je zadovoljstvo pozvati Vas na javnu tribinu za stanovništvo, a vezano uz projekt Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pitomača“ koja će se održati 04.srpnja 2023. u 18:00 sati, u Centru za kulturu „Drago Britvić“ u Pitomači.
Na javnoj tribini održati će se prezentacija projekta te će se predstaviti do sada provedene aktivnosti na projektu, kao i općenite značajke i dobrobiti provedbe projekta na području Pitomače.

Vrijednost projekta Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pitomača iznosi 34.777.298,59 EUR, a najveći udio u sufinanciranju dolazi iz sredstava Europske Unije, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.2020., u iznosu 19.779.521,33 EUR.

Projekt se provodi na uslužnom području Općine Pitomača u Virovitičko podravskoj županiji, a obuhvaća naselja Pitomača, Grabrovnica, Dinjevac, Kladare, Otrovanec te Stari Gradac u svrhu ispunjavanja uvjeta Direktiva 91/271/EEC te 98/83/EC i s ciljem povećanja priključenosti stanovništva na sustave javne odvodnje i vodoopskrbe. Projekt Pitomača obuhvaća radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje otpadnih voda i uređaja za pročišćavanja otpadnih voda: kroz Aktivnost 1 dogradnja sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Pitomača te Aktivnost 2 rekonstrukcija i dogradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Pitomača. Ostali iznos prihvatljivih troškova sufinancirati će se nacionalnim sredstvima u iznosu od 8.042.317,55 EUR. Pripreme za ovaj projekt počele su 2010. godine, a realizacija se predviđa do kraja 2023. godine.

Radujemo se Vašemu sudjelovanju!

Virkom d.o.o.