Obavijest nositeljima stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena komunalna infrastruktura

Na temelju članka 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18 i 110/18), te članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (“Narodne novine” broj 59/18) objavljuje se JAVNI POZIV

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem  na kojem je izvedena komunalna infrastruktura, o započinjanju postupka evidentiranja sljedeće komunalne infrastrukture u katastarski operat i zemljišnu knjigu:

–      GROBLJE U NASELJU STARI GRADAC u naselju STARI GRADAC u k.o. STARI GRADAC

–      JAVNE ZELENE POVRŠINE, NOGOMETNO IGRALIŠTE U NASELJU STARI GRADAC u naselju STARI GRADAC u k.o. STARI GRADAC,

–      JAVNE ZELENE POVRŠINE, NOGOMETNO IGRALIŠTE U NASELJU KLADARE u naselju KLADARE u k.o. KLADARE,

–      JAVNE ZELENE POVRŠINE NOGOMETNO IGRALIŠTE U NASELJU VELIKA ČREŠNJEVICA u k.o. VELIKA ČREŠNJEVICA,

–      JAVNE ZELENE POVRŠINE, NOGOMETNO IGRALIŠTE U NASELJU  TURNAŠICA u k.o. TURNAŠICA.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18 i 110/18), temeljem kojeg se komunalna infrastruktura evidentira u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu odnosno suvlasništvu jedinice lokalne samouprave Općina Pitomača.