Održana Javna tribina u sklopu projekta “Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pitomača”

Foto 1 4

U Centru za kulturu “Drago Britvić”, u utorak 4. srpnja 2023. održana je Javna tribina u sklopu projekta “Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pitomača”.

Na javnoj tribini održana je prezentacija projekta, a predstavljene su i dosad provedene aktivnosti na istom, kao i općenite značajke i dobrobiti provedbe projekta na području Pitomače.

– Održali smo još jednu javnu tribinu, odnosno tribinu za informiranje stanovništva oko naše aglomeracije Pitomača koja traje već tri godine. Prema odazivu, možemo zaključiti da je interes velik i što se tiče same tribine i što se tiče aktivnosti na projektu, ali i trenutnih i budućih priključaka na sustav javne odvodnje. Linijski radovi za aglomeraciju su pri kraju, a završeni su i prvi tehnički pregledi za Dravsku ulicu – faza II, kao i za naselje Stari Gradac te uskoro očekujemo izdavanje uporabnih dozvola – rekao je Antonio Vidović, direktor tvrtke Vodakom d.o.o. Pitomača.

Tako je do sada u sklopu Aglomeracije Pitomača odrađena ugradnja gravitacijskih kolektora, tlačnih vodova, crpnih stanica, te pripreme za ključne priključke odvodnje i vodoopskrbe. Isto tako, kroz Aktivnost 1, komponentu A Pitomača i Kladare, izvedene su pripreme za vodovodne priključke, gradilište je u potpunosti formirano i izvedeni su radovi na obnovama, a u probni rad puštene su crpne stanice CS Pitomača 1, CS Pitomača 2, CS Pitomača 3 i CS Pitomača 7. Izveden je i dio obnova asfaltiranjem i betoniranjem kolnih ulaza, nogostupa i prometnica, završeni su radovi na elektro opremi i ormarima crpnih stanica, a ostalo je samo povezivanje na upravljački sustav distributera te je odrađeno čišćenje, ispiranje i snimanje CCTV kamerom na preostalim kolektorima.
Kroz Komponentu B Dinjevac i Grabrovnica u tijeku je ispitivanje vodonepropusnosti kolektora. U Komponenti C Otrovanec obnavlja se asfaltom prometne površine ispred mjesnog doma i DVD-a Otrovanec, a u Komponenti C Stari gradac izrađen je projekt izvedenog stanja, radovi na kanalizacijskoj mreži su završeni te je uspješno obavljen tehnički pregled.

Što se tiče same Aktivnosti 2 na rekonstrukciji i dogradnji postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda, radovi su u tijeku. Izvode se aktivnosti izrade tehničkih listova opreme, prema proračunima tehnologije i pridobivanje tehničkih podataka sa strane proizvođača opreme, dio strojarske opreme za dovršene zgrade stigao je na gradilište i u fazi je instalacije. Završeni su građevinski radovi na aeracijskim bazenima, objektu 6, zgrada 1 i dijelom zgrada 3 te na izradi dovodnog kolektora ugrađeno je otprilike 490 metara cijevi fi 1800, dok je kroz Aktivnost 3 donesena odluka o odabiru nabave opreme.

-Konkretno, na našem području imat ćemo 64 kilometra novih, što gravitacijskih, što tlačnih cjevovoda. Izgrađeno je 2.068 pomoćnih priključaka na sustav javne odvodnje i 1.650 priključaka na sustav javne vodoopskrbe. Još nam ostaje aktivnost izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda koji su trenutno u fazi izgradnje drugog stupnja pročišćavanja otpadnih voda. Trenutno postoji jedan stari koji je prvog stupnja i radovi na toj aktivnosti idu svojim planom. U jesen očekujemo puštanje u probni rad uređaja za pročišćavanje otpadnih voda – rekao je Vidović te najavio kako će se u sklopu projekta održati još jedna Javna tribina za stanovništvo.

(www.icv.hr, ib, foto: I. Barčan)