Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2023.

Prihvatljivi prijavitelji su: mikro, mali, srednji i veliki (isključivo trgovačko društvo i obrt) koji je prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. („Narodne novine“, br. 58/07. i 72/07.) registriran za obavljanje djelatnosti u područjima Prerade drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala (C16) i/ili Proizvodnje namještaja (C31), i to najmanje dvije godine na dan objave ovog Javnog natječaja (09.08.2023), ima podmirene obveze prema državi i radnicima, najmanje 2 zaposlene osobe, ostvaren pozitivan financijski rezultat u 2022. godini i dr.

U okviru ovog Javnog natječaja dodjeljivat će se potpore za provedbene mjere:

– ulaganje u proizvodnu tehnologiju i postrojenja

– ulaganje u proizvodno-poslovni objekt

– ulaganje u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju i

– ulaganje u promotivne aktivnosti.

Korisnici mogu ostvariti sredstva u najmanjem iznosu od 5.000,00 odnosno 10.000,00€ i maksimalnom iznosu od 100.000,00€ (70% – intenzitet potpore)

Gornja granica potpore male vrijednosti koja se po državi članici dodjeljuje jednom poduzetniku ne smije prelaziti 200.000 eura u tekućoj fiskalnoj godini te tijekom prethodne dvije fiskalne godine, uključujući potporu dobivenu po ovom Javnom natječaju.

Rok za podnošenje prijave počinje teći 21. kolovoza 2023. od 10:00:00 sati i istječe 4. rujna 2023. u 10:00:00 sati.

Natječaj je dostupan na poveznici.

Rezultati Javnog natječaja za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2023. godinu od 10. svibnja 2023. dostupni su na poveznici https://poljoprivreda.gov.hr/istaknute-teme/sume-112/drvna-industrija/potpore-malih-vrijednosti/239

Podijeli...
Back to top
Skip to content