Sklopljen Ugovor o izvođenju radova “Proširenje gospodarske zone Rakitka 1 – izgradnja ceste i infrastrukture – FAZA 1”

DJI 0852

Obzirom da je Poduzetnička zona Rakitka 1 popunjena i nema više mjesta za nove investitore, pristupilo se nastavku proširenja prostora zone koji će omogućiti daljnja ulaganja zainteresiranim ulagačima i na taj način osigurati nova radna mjesta.

Proširenje gospodarske zone Rakitka 1 predviđeno je provesti u dvije faze za što je u ožujku 2023. godine ishođena pravomoćna građevinska dozvola.

Nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti, u prostorijama Općine Pitomača, sklopljen je ugovor o izvođenju radova “Proširenje gospodarske zone Rakitka 1 – izgradnja ceste i infrastrukture – FAZA 1”.

Ugovor vrijedan 465.989,50 eura Općinski načelnik Općine Pitomača Željko Grgačić sklopio je s Leom Balaćem, vlasnikom obrta za graditeljstvo, transport i usluge KOGRAD iz Pitomače. Radovi će započeti početkom rujna o.g. i trajati će 10 mjeseci. Stručni nadzor nad izvođenjem radova provoditi će tvrtka PROSTOR EKO iz Bjelovara.

Sredstva za realizaciju projekta osigurana su iz proračuna Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije prema Programu podrške gospodarskoj revitalizaciji Slavonije, Baranje i Srijema u iznosu od 79 % vrijednosti ugovorenih radova, a preostali dio će se financirati iz proračuna Općine Pitomača.